Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Odense Bys Museer har succes med bygherrerne

Landets 43 arkæologiske museer er afhængige af samarbejdet med bygherrer, når entreprenørens gravemaskiner støder på værdifulde genstande. I Odense har samarbejdet været givende for flere parter

ODENSE: Kulturstyrelsen og Odense Bys Museer har taget initiativ til udviklingen af en værktøjskasse, der skal skabe værdi for den bygherre, som er med til at finansiere en arkæologisk udgravning i forbindelse med et byggeprojekt.

Baggrunden for projektet er en række vellykkede samarbejder mellem Odense Bys Museer og en række bygherrer. Erfaringerne viser, at fortællinger om de arkæologiske fund kan være med til at skabe presseomtale, opmærksomhed om et byggeprojekt og tilføre nye byggeprojekter sjæl og historie - og dermed bidrage med branding- og markedsføringsværdi til virksomheden.

Nu er de gode eksempler og de bedste kommunikationsværktøjer samlet i en gratis værktøjskasse, som bygherre kan anvende til at skabe værdi af engagementet i kulturarven.

- Når arkæologer griber ind, er det for at redde et stykke kulturarv. Det kan, forståeligt nok, skabe utryghed hos bygherrer, der måske i første omgang tænker mest på planlægning og økonomi, siger kontorchef i Center for Kulturarv og Arkitektur i Kulturstyrelsen, Dorte Veien.

- Derfor er det vigtigt med et projekt som 'Kulturarven som værdi', der afprøver muligheder, og giver museerne redskaber og ideer til god bygherredialog og værdiskabelse.

Bygherrer med i udvikling af værktøjskasse
Inden Odense Bys Museer tog fat på udviklingen af værktøjskassen, gennemførte man en forundersøgelse af 66 bygherrers behov og ønsker til et samarbejde med museerne. Undersøgelsen viste bl.a., at et stort flertal af de adspurgte reagerede positivt på ideen om et samarbejde om at bruge arkæologien som værdiskaber.

Søren G. Nielsen, direktør i Blue Water Shipping, Odense, er en af de bygherrer, der har gode erfaringer med værdiskabelse af arkæologien.

- Da omfanget af den arkæologiske opgave gik op for os, blev vi nervøse for tidsrammen i vores byggeprojekt. Men Odense Bys Museer skal have ros for at tage stort hensyn til byggeriet. Dialogen var god. Jeg kan kun opfordre andre bygherrer med et arkæologisk projekt til at gå aktivt ind i samarbejdet med museet.

Foto: http://www.flickr.com/photos/europedistrict/3947143259/sizes/z/in/photostream/

lcl