Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Nyt værktøj skal sprede trivsel blandt børn

Erfaringerne fra et forsøg på to skoler og et fritidscenter skal nu udbredes til samtlige Aarhus’ skoler, SFO’er, fritids- og ungdomsklubber
5. DEC 2011 10.17

AARHUS: Samtlige skoler, SFO'er, fritids- og ungdomsklubber får nu mulighed for at anvende de positive erfaringer med AarhusEksperimentet, et toårigt forsøg om social pejling og social kapital, som er skabt i samarbejde med Socialforvaltningen, Trygfonden og Det Kriminalpræventive Råd.

Med afsæt i erfaringer fra to skoler og et fritidscenter udgiver Børn og Unge et omfattende inspirationskatalog, som sammen med målrettet vejledning skal understøtte den indsats for god trivsel og mindre risikoadfærd, aarhusianske lærere og pædagoger gør i dag.

- Med AarhusEksperimentet får vi et konkret pædagogisk værktøj, som kan være med til at fremme børn, unge og forældres trivsel. Det gæl-der i hverdagen, eller hvis man er under pres, eksempelvis når man ikke stoler på hinanden, er utryg, danner kliker eller mobber, siger Kristian Würtz (S), rådmand for Børn og Unge.

Mange unge går rundt med en falsk forestilling om, hvor meget deres kammerater eksempelvis ryger, drikker eller begår kriminalitet - og forsøger at leve op til det for at være en del af gruppen. Men forsøget viser, at en målrettet indsats kan gøre unges gensidige forestillinger mere realistiske og dermed nedsætte deres risikoadfærd.

Lærere og pædagoger bliver tilbudt et inspirationskatalog med 35 konkrete øvelser, som spænder over alle alderstrin og er til både skoler og fritidstilbud. Øvelserne handler blandt andet om venner, kriminalitet, kærlighed, konflikthåndtering, misbrug, teambuilding og socialt sammenhold.

Det nye inspirationskatalog kan være med til at skabe overblik over de sociale relationer i en klasse eller på en årgang. Et overblik, som gør det nemmere at undervise i de 'timeløse fag', eksempelvis trafik, seksualundervisning og misbrug.

Indsatsen rækker ud over skoler og fritidstilbud. Også Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) anvender inspirationskatalogets konkrete øvelser og anbefalinger for at fastholde unge, der kommet i uddannelse.

- Vi kan gøre børn bedre i skolen og fastholde flere unge på ungdoms-uddannelserne. Dermed føjer sig den nye indsats sig ind i målet om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannel-se. Jeg håber derfor, at man vil tage de nye muligheder til sig, siger Kristian Würtz.

mou


FAKTA:
AarhusEksperimentet:
Toårigt forsøg blandt aarhusianske unge, som professor, dr.jur. Flemming Balvig og lektor, Ph.d. Lars Holmberg, Københavns Universitet, sammen med Aarhus Kommune, Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden står bag.
Resultaterne er, at unge i forsøget har fået et væsentligt mere realistisk og mindre overdrevent billede af jævnaldrendes risikoadfærd. I forhold til en kontrolgruppe er: antallet af unge, der har prøvet at ryge flere gange er mindsket med mere end 50 procent

o antallet af daglige rygere er mindsket med omkring 75 procent
o Antallet af unge, der har drukket alkohol det seneste år er mindsket med mere end 33 procent
o antallet af unge, der har drukket sig fuld mindst 1 gang seneste år er mindsket med omkring 15 procent
o antallet af unge med truende adfærd er mindsket med mere end 33 procent
o antallet af unge, der i det seneste år har været i konflikt med politiet på grund af en straffelovsovertrædelse er mindsket med mere end 50 procent


Se mere på www.aarhuseksperimentet.dk