Nyt Lego/KL-samarbejde skal styrke overgange fra dagtilbud til skole
Foto: Christine Olsson, TT/Ritzau Scanpix

Nyt Lego/KL-samarbejde skal styrke overgange fra dagtilbud til skole

Lego Fonden og KL indgår et treårigt samarbejde for at styrke sammenhængen for de 4-9-årige børn gennem legende læring fra dagtilbud til indskoling.

Projektet 'Legende læring – sammenhæng for 4-9-årige børn' vil med legende læring styrke overgange for børnene og udvikle tilgange til læring. Projektet, der er fællesprojekt for Lego Fonden og KL, skal desuden styrke samarbejdet mellem pædagoger, lærere, forældre, ledelserne i de enkelte institutioner, og kommunerne, samt fordre samarbejde på tværs af kommunerne.

Projektet er planlagt til at involvere seks kommuner. Ved at skabe øget fokus på legende læring i både dagtilbud og indskoling vil projektet fungere som pilotprojekt, der senere kan spredes til andre kommuner. De seks kommuner udvælges primo 2020, og projektet løber over tre år.

Pædagoger og lærere i de seks kommuner vil gennem projektet deltage i forløb, hvor de udvikler en fælles legende pædagogisk og didaktisk tilgang til at sikre barnets oplevelse af sammenhæng fra dagtilbud til indskoling.

Aktiviteterne foregår også i tæt samarbejde med forældre. Projektet skal understøtte et stærkt samarbejde mellem forældre og fagprofessionelle, om hvordan forældre kan inddrages i børns legende læring.

Sammenhæng i udvikling
- Vi ved at overgangen mellem daginstitution og skole er et kritisk tidspunkt for at sikre et motiverende skoleliv, hvor børnene engagerer sig i deres egen udvikling. Forskning har gentagne gange påvist, at leg ikke bare er sjov – leg har også en vigtig og afgørende rolle i læring og i at forberede børn på de udfordringer de møder igennem livet. Derfor er det afgørende at vi gentænker legens værdi i forbindelse med den svære overgang fra børnehave til skole og det er fantastisk at vi, med dette samarbejde, kan være med til at samle forældre, pædagoger og lærere omkring denne opgave, vice president i Lego Fonden Kasper Ottosson Kanstrup.

- Leg er et rigtig godt omdrejningspunkt for at skabe gode overgange og læring, fordi leg fører til sunde relationer og stærke børnefællesskaber. Med projektet vil vi sætte stort fokus på, at dagtilbud og skoler skaber sammenhæng i barnets udvikling fra dagtilbud til skole, og at forældrene inddrages målrettet, siger direktør i KL Kristian Heunicke.

Til projektet vil også være knyttet en række forskere og organisationer bestående af Danske Skoleelever, Børnerådet, Dansk Center for Undervisningsmiljø, Bupl, Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen, Bupl’s lederforening og Børne- og Kulturchefforeningen. Desuden etableres en styregruppe, der involverer Fola og Skole & Forældre. Foreningerne tilknyttes for at sikre, at alle aktører omkring børnene inddrages bedst muligt.

MG

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt