DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Ny udligning og nye tilskud: Se alle tal for alle kommuner

Resultatet af udligningsreformen er nu konkret for alle kommuner.
1. JUL 2020 14.06

Kommuner og regioner har i dag fået udmeldt tilskuds- og udligningsbeløbene for næste år, som de skal bruge, når der skal besluttes 2021-budgetter efter sommerferien.

Det nye udligningssystem efter reformen i sidste måned omfordeler 19,5 mia. kr. mellem kommunerne. Dertil kommer en række tilskud, og her tilføres der i år ekstra statslig finansiering for op mod 6,5 mia. kr.

Til august vil der kunnes søge om særtilskud til vanskeligt stillede kommuner. Rammen for det er med det nye udligningssystem forhøjet permanent, så den i 2021 er på 355,5 mio. kr., mens særtilskud for samlet 323,2 mio. kr. til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår er videreført.

Regionerne har fået besked om fordelingen af bloktilskud på knap 124 mia. kr. til at finansiere sundhedsvæsenet og 2,7 mia. kr. til at finansiere regionale udviklingsopgaver.

92,2 mia. kr. i bloktilskud

Det samlede statslige bloktilskud til kommunerne udgør i alt 92,2 mia. kr. for 2021, hvoraf ca. 0,8 mia. kr. går til tilskudsordninger, mens resten fordeles mellem kommunerne efter indbyggertal.

Med udligningsreformen har udligningssystemet nu tre supplerende ordninger, dels selskabsskatteudligning, dels udligning vedrørende indvandrere og udlændinge og dels udligning af indtægterne fra dækningsafgift på offentlige ejendomme.

På tilskudssiden er der et nyt tilskud til udsatte ø- og yderkommuner på 1,5 mia. kr., og til udsatte hovedstadskommuner er hovedstadspuljen omlagt og udvidet til et tilskud på 0,6 mia. kr.

Andre nyskabelser er tilskud til grænsenære kommuner for 101,5 mio. kr. og til kommuner med høj kriminalitet i visse boligområder for 91,4 mio. kr. Desuden får kommunerne ekstraordinært udbetalt 8,7 mia. kr. til september for at kompensere for udgifter som følge af coronakrisen.

 

Se gennemgang af det nye udligningssystem og tabeller med alle tal for alle kommuner.

Se gennemgang af generelle tilskud til regionerne og tabeller med alle tal for alle regioner.

 

OPDATERING 2. juli: Indenrigsministeret har tilbagekaldt tilskudsudmeldingerne på grund af datafejl, se særskilt artikel.