DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Økonomiaftale giver 21,6 mia. kr. til anlæg
De socialdemokratiske ministre Magnus Heunicke, Astrid Krag, Nicolai Wammen og KL's formand og næstformand, Jacob Bundsgaard og Martin Damm, var samlet til fredagens pressemøde.
Foto: Philip Davali, Ritzau Scanpix

Økonomiaftale giver 21,6 mia. kr. til anlæg

Servicerammen hæves med 1,5 mia. kr. til 267,2 mia. kr. i aftalen for næste år, oplyser KL. Finansministeren kalder det en corona-kommuneaftale.

Fredag eftermiddag har KL og regeringen indgået en økonomiaftale for 2021. Aftalen giver kommunerne mulighed for at bygge og renovere for 21,6 mia. kr. til næste år.

Aftalen indebærer desuden, at kommunerne får 1,5 mia. kr. mere i 2021 til den nære velfærd så som dagtilbud, ældrepleje, socialområdet og kommunale sundhedsopgaver. Dermed lyder den samlede kommunale serviceramme på 267,2 mia. kr. i 2021, oplyser KL.

Som en del af økonomiaftalen er KL og regeringen enige om at øge antallet af lærepladser, så elever på erhvervsuddannelserne har større sikkerhed for at få en lærerplads trods coronakrisen. Det skal bl.a. ske ved at bruge de 266 mio. kr. ubrugte AUB-midler, der torsdag aften blev fordelt i trepartsforhandlingerne, som har kørt parallelt med økonomiforhandlingerne.

Økonomiaftalen slår desuden fast, at regeringen vil inddrage KL i processen frem mod en sundhedsaftale.

2,6 mia. kr. i coronahjælp

Økonomiaftalen kompenserer også kommunernes ekstra udgifter til at håndtere coronakrisen såsom værnemidler, ekstra rengøring og flere personaleudgifter.

KL og regeringen har med økonomiaftalen aftalt, at kommunerne kompenseres for i alt 2,6 mia. kr. i 2020. Pengene udmøntes som udgangspunkt efter indbyggertal. Kommunernes manglende indtægter til trafikselskaber med videre håndteres i et særskilt spor.

- Det er en corona-kommuneaftale. Vi står i den største krise siden anden verdenskrig, og opgaven var at sikre vores velfærd, lød det fra Nicolai Wammen på pressemødet. 

Konsulenter for 750 mio. kr. mindre

Der er i aftalen også lagt op til, at der skal spares 750 mio. kr. på konsulenter i det offentlige. Spurgt ind til, hvor de skal findes, svarede Jacob Bundsgaard:

- Det er i virkeligheden en ret bred vifte af opgaver, der bliver løst. Det er management-konsulenter, HR-konsulenter og andre typer af konsulenter, hvor man skal se på, om man kan finde nogle mere effektive løsninger.

- Nu skal vi flytte nogle af de udgifter, der hidtil er brugt på eksterne konsulenter. Det er en øvelse, vi går på med krum hals, det er en ambition, der er svær at være uenig i, siger Bundsgaard

Fakta om økonomiaftalen 2021:

  • Den kommunale serviceramme hæves med 1,5 mia. kr. ift. sidste års aftale og udgør i 2021 samlet set 267,2 mia. kr.
  • Kommunernes anlægsinvesteringer udgør 21,6 mia. kr.
  • Regeringen og KL er enige om, at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 81,0 mia. kr., og udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige vil udgøre 15,4 mia. kr. i 2021.
  • Regeringen og KL er yderligere enige om at foretage en midtvejsregulering af overførselsudgifterne for 2020 på 3,4 mia. kr., hvoraf de 0,5 kommer fra DUT, Det Udvidede Totalbalanceprincip. Regeringen er indstillet på, at midlerne kommer til udbetaling hurtigst muligt. Det kan ekstraordinært ske 1. september 2020.
    Hertil kommer der en midtvejsregulering af udgifterne til de forsikrede ledige på 5,5 mia. kr.
  • Kommunerne kompenseres for i alt 2,6 mia. kr. i 2020 for mer- og mindreudgifter til håndtering af coronakrisen.
  • Det er desuden aftalt at tage en ny status på kommunernes coronarelaterede udgifter til efteråret.

Se hele aftalen hos Finansministeriet.

ak / ibs