Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Ny pulje skal forbedre kommunernes indsats for hjerneskaderamte

Nu udmøntes 150 mio. kr., som regeringen sammen med DF og KD satte af til at forbedre indsatsen for hjerneskaderamte
18. MAJ 2011 19.55

Til juni kan kommunerne søge midler fra en ny pulje under Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Puljens formål er at styrke og forbedre kommunernes genoptrænings- og rehabiliteringstilbud for patienter, som har haft en hjerneskade og efterfølgende har været igennem lange og alvorlige sygdomsforløb.

Der er 150 mio. kr. i puljen, som regeringen sammen med Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne har sat af i forbindelse med finansloven for 2011.

Kommunerne skal i deres ansøgninger redegøre for, hvordan de som led i deres løft af indsatsen på genoptrænings- og rehabiliteringsområdet vil trække på særlige den specialviden, som særlige hjerneskadetilbud ligger inde med.

Understøtte kommunerne
Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder (V) siger:

- Vi kan på den måde understøtte kommunernes arbejde med at sikre gode tilbud til hjerneskaderamte. Og med den konkrete udmøntning af midlerne styrker vi samarbejdet mellem kommuner og specialtilbud på hjerneskadeområdet. På den måde vil den erfaring og viden, specialtilbuddene har oparbejdet gennem årene, også fremover komme hjerneskadepatienter til gode.

15. juni 2011 offentliggør Sundhedsstyrelsen tre forløbsprogrammer for mennesker med traumatisk hjerneskade og tilgrænsende lidelser og apopleksi. Samtidig vil ministeriet indkalde ansøgninger fra kommunerne om tilskud fra den nye pulje til løft af indsatsen for hjerneskaderamte.

På den måde kan kommunernes ansøgninger tage udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens forløbsprogrammer for hjerneskaderamte.

mou