Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Ny benchmarking af folkeskolernes faglighed

KREVI's analyse giver et mere nuanceret billede af fagligheden og retter samtidig kritik af bl.a. tidligere analysers topti-lister

Første og anden del af et tredelt projekt, der benchmarker alle landets folkeskoler ved hjælp af Data Envelopment Analysis (DEA), ligger nu klar. I første del er skolernes faglige kvalitet blevet målt, mens anden del af projektet har fokus på ressourceforbruget.

Analysen afslører fx en positiv sammenhæng mellem faglig kvalitet og elevernes generelle tilfredshed og sociale trivsel. Dermed er det slået fast, at der ikke er grund til at frygte, at fokus på faglighed går ud over elevernes trivsel.

Rapporten om skolernes faglige kvalitet har væsentlig værdi i sig selv, fordi den - i forhold til tidligere analyser på området - er resultatet af mere avancerede metoder - herunder såkaldt multilevel modellering - , og går mere grundigt til værks i forsøget på at sammenholde målingen af den faglige kvalitet med andre relevante variable.

Kritik af forsimplede ranglister
Multilevel modellering giver et mere realistisk billede - sammenlignet med tidligere gennemførte analyser - af den usikkerhed, der naturligt knytter sig til måling af skolernes faglige kvalitet, skriver KREVI på deres hjemmeside. Fx mener det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut, at usikkerheden er så betydelig, at det ikke giver mening at operere med fx. en topti-liste over de 'bedste' folkeskoler i landet.

Analysen viser, at folkeskolerne kan spare 13 pct. i snit uden at ødelægge fagligheden. Der er store lokale forskelle bag gennemsnittet: Fra under 2 pct. i Ikast-Brande til over 30 pct. i Høje-Tåstrup. Hvis man vil effektivisere ved at øge fagligheden frem for at svinge sparekniven, er det muligt på de fleste skoler: Gennemsnitligt kan karaktererne for afgangseleverne i 9. klasse øges med mellem 5 og 20 pct.

I efteråret 2011 følger KREVI op med del 3, der giver brugeren mulighed for at sammenligne skoler på selvvalgte kriterier.

Foto:http://www.flickr.com/photos/risager/286875400/sizes/z/in/photostream/

lcl