Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Nu skal grænsen for fattigdom fastsættes

Et nyt ekspertudvalg skal bistå regeringen med at udarbejde en fattigdomsgrænse. Torben M. Andersen, tidligere overvismand, bliver formand
11. MAJ 2012 6.46

- Vi skal se i øjnene, at der findes fattige mennesker i Danmark, derfor har vi brug for en officiel fattigdomsgrænse. Og vi skal bruge grænsen som et redskab til at definere fattigdommen, så vi kan hjælpe dem, der er ramt af fattigdom til at blive selvforsørgende, siger social- og integrationsminister Karen Hækkerup (S).

- Regeringen har afskaffet fattigdomsydelser som starthjælp og introduktionsydelse. Men fattigdom handler også om, at mennesker befinder sig i en situation præget af svære forhold som psykisk sygdom, misbrug, manglende tilknytning til arbejdsmarkedet, manglende uddannelse, en usikker boligsituation, svær opvækst og gæld. Dette løser vi ikke ved at give højere ydelser, men ved at sætte ind på alle områder, så vi kan bringe mennesker ud af fattigdom.

Ekspertudvalget skal undersøge, ud fra hvilke kriterier det er relevant at opgøre fattigdom i Danmark. Samtidig skal de have fokus på fattigdomsfælder samt faktorer, der kan bringe mennesker ud af fattigdom.

Resultaterne af udvalgets arbejde skal anvendes til at målrette politiske tiltag i forhold til de udsatte grupper. Ekspertudvalgets arbejde forventes afsluttet i foråret 2013.


Ekspertudvalget består af:

Formand:
• Torben M. Andersen (Professor i økonomi på Aarhus Universitet)
Medlemmer:
• Lars Andersen (Direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd)
• Niels Ploug (Afdelingsdirektør for personstatistik i Danmarks Statistik)
• Tone Fløtten (Institutchef i Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Norge)
• Jann Sjursen (Formand for Rådet for Socialt Udsatte)
• Lisbeth Pedersen (Afdelingsleder for Beskæftigelse og Integration i SFI

Foto: Colourbox