Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Fortsat flere fattige

Fattigdommen er steget til næsten 234.000 personer i Danmark, når man ser bort fra studerende
1. JUL 2011 11.46

Fattigdommen viser sig geografisk på to forskellige måder. Dels er der en række udkantskommuner, som har en høj andel af fattige og dels er fattigdommen udbredt i København og de københavnske vestegnskommuner.

Fattigdommen har igennem en årrække været stigende i Danmark, og de nyeste tal viser, at denne tendens er fortsat, oplyser Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Tal for 2009 viser således, at fattigdommen er steget til næsten 234.000 personer i 2009, når studerende udelades. Det er en stigning på 83.000 personer svarende til 55 pct. siden 2002.

Der er dog stor forskel på, hvor udbredt fattigdommen er i de enkelte kommuner i Danmark. For det første bor der relativt mange fattige i og omkring København, og for det andet er mange udkantskommuner ramt af fattigdom.

Øer og udkant
Den kommune med den største andel af fattige er Københavns Kommune, hvor 7,6 pct. af indbyggerne lever under fattigdomsgrænsen.

Herefter følger to af vestegnskommunerne, nemlig Ishøj og Albertslund, hvor fattigdomsandelen er på 6,2-6,4 pct. Endelig finder man også Brøndby Kommune blandt de kommuner med mange fattige.

Ud over Københavns vestegn er der en lang række af udkantskommuner på listen over kommuner med den største fattigdomsandel.

For det første finder man mange af ø-kommunerne blandt kommuner med den største fattigdomsandel. Således ligger både Lolland, Langeland og Guldborgsund blandt de 15 kommuner med den største andel af fattige.

Derudover optræder også Tønder, Norddjurs, Thisted og Vesthimmerland blandt de 15 kommuner med relativt flest fattige.

I den anden ende af listen finder man en række kommuner omkring København. Egedal og Allerød er de to kommuner i Danmark med den laveste andel fattige. De har en fattigdomsandel på henholdsvis 2,0 og 2,2 pct. Det er godt en fjerdedel af fattigdomsniveauet i København.

 

srl