Kun digitale borgerforslag i Horsens efter underskriftsrod
Området ved Nørrestrand er genstand for et borgerforslag, hvis behandling har været arbejdskrævende og indtil nu resultatløs.
Foto: Hans Meineche, Biofoto/Ritzau Scanpix

Kun digitale borgerforslag i Horsens efter underskriftsrod

Rigeligt med underskrifter blev til for få, da de ukurante var sorteret fra. Desuden kunne mulige dubletter ikke identificeres.
19. MAJ 2021 15.45

HORSENS: Et rodsammen af digitale og papirbårne underskrifter på to borgerforslag om ikke-byggeri på en del af søområdet Nørrestrand nordøst for Horsens har dels ført til, at forslaget indtil videre ikke kan behandles i byrådet, dels at der for fremtidige borgerforslag bliver krav om udelukkende digitale underskrifter.

De to konkrete borgerforslag har på kommunens hjemmeside opnået henholdsvis 647 og 75 digitale underskrifter, men derudover er der indleveret et stort antal underskrifter på papir, så der i alt skulle være ca. 2.100 underskrifter på forslagene, rigeligt i forhold til kravet om 2.000 underskrifter for at kunne nå frem til byrådssalen. Men for mange af papir-underskrifterne var ugyldige, viste det sig.

Efter frasortering af underskrifter fra folk, som ikke er bosiddende i Horsens Kommune, eller som ikke er fyldt 18, samt dem med mangelfulde oplysninger, så de ikke kunne slås efter i CPR-registret, er der konstateret samlet set 1.897 underskrifter på forslaget, både digitale og fysiske. Om der så kun mangler 103 er imidlertid et åbent spørgsmål, for det har ikke været muligt at tjekke for, om nogle af dem er dobbelte, altså om en person har skrevet under både fysisk og digitalt.

For besværligt og for usikkert

Det skyldes, at den virksomhed, som leverer borgerforslagsløsningen, ikke må udlevere data fra modulet ifølge den gældende databehandleraftale. Oveni er der også upræcision i nogle af de tekster, som er blevet underskrevet på papir, og alt i alt har processen været så arbejdskrævende og resultatet så tvivlsomt, at økonomiudvalget nu har besluttet sig for en udelukkende digital løsning fremover, dog med skyldige undtagelser for NemID-fritagede.

Det konkrete Nørrestrand-borgerforslag ventes at nå frem til byrådet før eller siden, når et tilstrækkeligt antal underskrifter er i hus. Førstkommende byrådsmøde er 31. maj, og i forhold til det mener borgmester Peter Sørensen (S), at det nok snarere bliver "siden", lader han forstå over for Horsens Folkeblad.

Den digitale løsning gælder kun borgerforslag, der kommer til herefter. De eksisterende borgerforslag bliver ikke berørt af begrænsningen. Foruden de to nævnte indsamles der aktuelt underskrifter på ti borgerforslag, som indtil nu har fået mellem 1 og 238 underskrifter af de nødvendige 2.000.