DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Nu går den ikke længere med unødig lukkethed i byrådene

Ankestyrelsen giver frist på et halvt år til at stoppe ulovlig praksis.
10. JUN 2021 12.10

Ankestyrelsen har tabt tålmodigheden med kommuner, der af gammel vane blot skriver "Lukket punkt" i byrådsreferater uden at redegøre for sagsindhold og beslutninger. At en beslutning er truffet på et lukket møde, er ikke i sig selv nogen begrundelse for, at beslutningen ikke offentliggøres, har Ankestyrelsen tidligere påmindet byrådene.

Det var i efteråret 2019, men "det er Ankestyrelsens opfattelse, at det fortsat ikke er alle kommuner, der overholder reglerne", hedder det køligt i en ny henvendelse til byrådene. Også regionsrådene samt KL og Danske Regioner har modtaget opsangen fra Ankestyrelsen.

Allerede i forbindelse med den første påmindelse anførte Ankestyrelsen, at den "går ud fra, at alle kommuner og regioner, der ikke hidtil har overholdt bestemmelsen om offentliggørelse", nu vil rette ind. Det har de mildt sagt ikke gjort, viste en opgørelse i KL-tidsskriftet Danske Kommuner sidste efterår, altså et år efter Ankestyrelsens første påmindelse.

Et halvt år endnu

Ifølge opgørelsen holder halvdelen af kommunerne, mere præcist 47 af 98, fast i kun at offentliggøre en overskrift. Men nu går den ikke længere.

Kun lukkede punkter, der specifikt er lukket på grund af tavshedspligt, må offentliggøres uden andet indhold end en (intetsigende) overskrift. For alle andre punkter skal det fremgå, hvad sagen drejer sig om, indskærper Ankestyrelsen nu og giver kommunerne et halvt år til at rette ind.

Styrelsen vil efter den tid "undersøge praksis hos forskellige kommuner og regioner på baggrund af det, der er offentliggjort på deres hjemmesider", hedder det i brevet til byrådene og regionsrådene.

 

Se Ankestyrelsens brev til byrådene.