DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Natura 2000 tager alle pengene

Natura 2000 tager alle pengene

KOMMUNALPOLITISK TOPMØDE Den lokalt forankrede naturindsats risikerer at miste både fokus og midler, når det 1,8 milliard store sats på naturplaner går i gang
16. MAR 2012 11.01

Af Knud Abildtrup, [email protected]

AALBORG: Kommunerne har siden strukturreformen været godt i gang med at forankre naturindsatsen lokalt, men der er stor bekymring for at miste opgaver på området - og at Natura 2000 kommer til at tage alle pengene, fremgik det på et af temamøderne under Kommunalpolitisk Topmøde i Aalborg.

KL-udvalgsformand Martin Damm (V) stillede direkte spørgsmålet 'hvad med den anden følsomme natur, når Natura 2000 får hele opmærksomheden?' Han argumenterede for at gå på to ben i naturindsatsen - både at tage sig af den nære natur og så de store nationale og EU-baserede projekter.

Regeringen lancerede i december den hidtil største samlede danske naturindsats til 1,8 mia. kroner. Hvert af de 246 Natura 2000-områder har fået sin egen naturplan, der skal sikre eller genoprette en række sjældne, truede eller karakteristiske naturtyper og arter.

Sektorleder i Friluftsrådet, Anker Madsen, advarede imod, at den danske natur bliver opdelt i A- og B-natur - ved at Natura 2000-områderne får alle ressourcerne:

- De 246 områder dækker 8,3 pct. af det danske land, men de andre 91,7 pct. rummer altså også masser af natur, der skal passes på, og kan vi regne med, at det vil ske?

Kultur- og Fritidsudvalgsformand fra Herning, Johs Poulsen (R) lagde op til, at man med fra statens side burde sige direkte, at der kun skal satses på Natura 2000 og al anden natur skal droppes. Herning er en af de kommuner, der siden overtagelsen af dele af amternes naturforvaltninger står stærkt på det område. Herning bruger i dag mere på natur end hele Ringkøbing Amt.

MF og miljøordfører Lisbeth Bech Poulsen (SF) ville godt erkende, at opgaven med at få genoprettet de 246 udpegede områder er så vigtig, at vi er nødt til at prioritere den sårbare ntur nu - altså Natura 2000-områderne. Hun gav de forsinkede vandhandleplaner sin stor del af skylden for, at det nu er påkrævet at satse stærkt på Natura 2000.

Ud af de 1,8 mia. kr. til den store naturindsats kommer en væsentlig del fra landdistrikstmidlerne. Altså penge, der i forvejen skulle være brugt på natur.

Det påpegede Martin Damm i samme åndedrag, som han undrede sig over, at der fra statens side ikke er sørget for mere hjemtagning af EU-midler.