Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Foto: Colourbox

Næstved nedlægger e-mails

I fremtiden vil kommunikationen med borgerne i stedet foregå via digitale postkasser
25. MAJ 2012 15.07

NÆSTVED: Som den første kommune i landet vil Næstved for alvor benytte mulighederne for sikker dialog mellem borgere og myndigheder, som den fællesoffentlige digitale postløsning – i daglig tale digital post – har banet vejen for.

Beslutningen om at reducere antallet af e-mails i Næstved Kommune gælder kun ekstern kommunikation mellem borgere og kommune, og kun når der er tale om breve, der indeholder fortrolig personfølsom information.

Det betyder, at kommunens hjemmeside www.naestved.dk ændres på de områder, hvor kommunikationen typisk indeholder den slags information. I stedet for at opgive e-mail-adresser linker kommunen til postkasser i digital post på www.borger.dk. Herfra kan man skrive sikkert til kommunen.

Løsningen på et gammelt problem
Næstved Kommune løser hermed et gammelt dilemma i den offentlige sektor, nemlig ønsket om at kunne skrive digitalt med borgerne og samtidig overholde lovgivningen. Dette har i praksis været umuligt på mange områder, så længe man var afhængig af traditionel usikker e-mail. Ifølge persondataloven må fortrolige personfølsomme informationer ikke sendes ukrypteret over internettet.

Godt nok har kommunerne oprettet såkaldt sikre e-mailpostkasser, men i praksis har folk ikke kunnet finde ud af det komplicerede tekniske system. Dette var en vigtig årsag til, at stat, regioner og kommuner valgte den fællesoffentlige digitale postløsning.

For borgerne i Næstved betyder digital post en væsentlig serviceforbedring. Udover at kunne modtage langt flere breve fra kommunen digitalt, vil man også kunne skrive digitale breve til kommunen, som har samme retsvirkning som underskrevne papirbreve. Dette sparer tid og penge for både myndigheder og borgere.

lcl