Når Danmark skal åbnes igen: En måned mellem hver lempelse
'Kurven er bøjet af i forhold det forventede,' skriver Statens Serum Institut i sin prognose.

Når Danmark skal åbnes igen: En måned mellem hver lempelse

Der går mindst to uger, før man kan se en effekt på smitten. Derfor bør der gå en måneds tid mellem hver lempelse, anbefaler Statens Serum Institut i prognose.
31. MAR 2020 11.09
TEMA: Corona

Det kommer til at gå langsomt, når regeringen måske, hvis alle gør som de skal, efter påske begynder på en gradvis ophævelse af coronakrisens restriktioner. Ifølge Statens Serum Institut bør der gå omkring en måned mellem hver lempelse, fordi man først efter 14 dage kan måle, hvilken effekt en given lempelse har haft på sygdomsforekomsten.

Det fremgår af en prognose, som Seruminstituttet har udarbejdet, og som ligger til grund for statsminister Mette Frederiksens (S) forsigtige bebudelse af, at man måske kan begynde at lette på corona-nedlukningen efter påske. Prognosen er baseret på de antallet af nyindlagte, altså ikke det samlede daglige antal indlagte som DK Nyt har fulgt dagligt.

Seruminstituttet går desuden et skridt videre med en vurdering af, hvordan de fremtidige tal vil udvikle sig. Det sker ved hjælp af en sammenligning af den danske udvikling med det scenarie, man havde regnet sig frem til ville blive resultatet, hvis det kom til at gå i Danmark, som det gik i Norditalien - med en stadig stejlere stigning i antallet af nyindlæggelser. Som det hedder det i prognosen, at 'efter alt at dømme er epidemien i Danmark bøjet af set i forhold til den epidemimodel, der ligger til grund for Sundhedsstyrelsens planlægning'.

De to kurver fremgår af illustrationen over artiklen. Det grå felt er den omregnede norditalienske udvikling, den røde kurve er den faktiske danske.

Teknikken i sammenligningen er, at man først har omregnet udviklingen i de norditalienske tilstande forholdsmæssigt til danske forhold - så ved man, hvad der vil ske i Danmark, hvis det går ligesådan - og så har man sammenlignet med, hvordan det faktisk er gået indtil nu. Helt konkret har man valgt at lade 20 nyindlagte være det sammenfaldende punkt på de to kurver, og ud fra det kan det så 'ses, at kurven er bøjet af i forhold det forventede'.

I en tilsvarende sammenligning vedrørende antallet af indlagte på intensivafdelinger 'er afbøjningen mindre tydelig', men den er der.

Influenza-smitte næsten stoppet
En tredje beregning gælder det såkaldte 'effektive reproduktionstal', der er et udtryk for hvor mange personer, der bliver smittet af én coronapatient. Det tal er i dagene fra 12. marts til 24., marts faldet fra 2,6 til 1,4, altså næsten en halvering. Samtidig er spredningen af almindelig influenza næsten stoppet, og da smittespredningen sker på stort set samme måde, underbygger det, at spredningen af corona er bremset op.

Generelt vurderer Statens Serum Institut, at 'Danmark nu er på vej ind i den femte epidemiuge, og at der er omfattende spredning af coronavirus i samfundet'. Da det samtidig ser ud til, at 'epidemikurven bøjer af og smittepresset falder', finder Seruminstituttet det 'sandsynligt at epidemiforløbet - alt andet lige - er skiftet fra et kortvarigt 12-ugers forløb til et meget langstrakt forløb, hvor toppunktet er lavere. Vi er, populært sagt, på den grønne og ikke den røde kurve', hedder det i prognosen med henvisning til de af sundhedminister Magnus Heunicke (S) flere gange fremviste kurver for mulige udviklinger af coronaepidemien.

Alt i alt lyder den foreløbige konklusion, at det er 'sandsynligt at epidemien vil fortsætte i en relativ afdæmpet form' uden at overbelaste sundhedsvæsnet, men også at det vil være meget risikabelt at ophæve alle restriktioner efter påske. I stedet peges på en gradvis model, sådan som regeringen også har lagt op til, men uden konkrete anbefalinger af hvilke lempelser, der kan komme på tale.

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev