DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Én struktur-euro betyder investeringer for fire

Én struktur-euro betyder investeringer for fire

KRONIK Mere-udviklede regioner bør fortsat have del i strukturfondsmidlerne - fordi succes i én region har en afsmittende effekt langt ud over regionsgrænsen

Af Knud Andersen, leder af Europapolitisk Panel i Danske Regioner

EU's strukturfondsmidler er et fremragende redskab til at fremme vækst og innovation – og dermed også til at skabe arbejdspladser i alle regioner i Europa. De har nemlig en løftestangseffekt i forhold til at skaffe yderligere finansiering af investeringer i vækst, innovation og arbejdspladser. Det danske EU-formandskab skal derfor bruges på at forhindre nedskæringer i strukturfondsmidlerne samt sørge for at de fordeles bredt til alle medlemslande.

Der er ingen tvivl om, at hele EU står i en situation hvor der er behov for at fremme vækst og innovation. Særligt når man tager i betragtning, at ungdomsarbejdsløsheden har nået et nyt højdepunkt i Danmark og resten af EU. Hele 12 pct. af den unge danske generation står uden jobs. I andre EU-lande er ungdomsarbejdsløsheden meget højere, eksempelvis i Spanien hvor den aktuelle ungdomsarbejdsløshed er på hele 43 pct.!

Ingen er tjent med, at EU taber en hel ungdomsgeneration på gulvet. Selvom vi er i krisetider må vi også erkende, at det ikke nytter noget, at vi ødelægger mulighederne for den næste generation ved ikke at sikre den nødvendige vækst og innovation.

Her spiller EU's strukturfondsmidler en klar rolle – også i Danmark. I flere projekter har strukturfondsmidlerne bidraget til at skabe jobs. Blandt andet har Region Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark et samarbejde med Invest in Denmark om at tiltrække videntunge arbejdspladser.

Siden 2007 har Foreningen Vestdansk Investeringsfremme (FVI) og Invest in Denmark bidraget til at skabe eller fastholde næsten 1700 arbejdspladser inden for f.eks. brancher som vindmølleindustrien, telekommunikation og udstyr til hospitals- og sundhedsindustrien.

Succes i én region smitter af
Danske Regioner har beregnet, at én euro fra strukturfondene investeret i Danmark giver investeringer for i alt fire euro. Det skyldes, at virksomheder og andre skyder flere penge i projekterne, når EU er med til at finansiere. Kriterierne for hvem, der fremover kan få del i strukturfondsmidlerne, er også til diskussion i forbindelse med, at EU's budget for 2014-2020 skal forhandles på plads i løbet af foråret under det danske EU-formandskab.

Medlemslandenes bidrag til EU-kassen kan på grund af den økonomiske krise blive mindre i de kommende år. Det har fået nogle lande til at foreslå, at det kun er de mindst udviklede regioner i EU, som fremover skal søge om penge fra Strukturfondene. Bliver det vedtaget i forbindelse med det nye EU-budget, vil det næsten blive umuligt for danske regionale projekter at få del i EU-pengene.

Danmark har EU-formandskabet og er dermed er det os, der sætter dagsordenen. Danske Regioner vil derfor opfordre regeringen til at sikre, at der ikke nedskæres i strukturfondsmidlerne, samt at det fortsat er muligt for de mere-udviklede regioner fortsat at få del i strukturfondsmidlerne – netop fordi succes i én region har en afsmittende effekt langt ud over regionsgrænsen.


Knud Andersen (V), leder af Europapolitisk Panel i Danske Regioner

Foto: Flickr