Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Danmark skal fortsat være omfattet af strukturfondene

DEBAT Der er ingen garanti for, at danske kommuner fortsat vil kunne få EU's mål-2-midler, og regionsudvalgsmedlem Henning Jensen (S) vil arbejde på at bevare partnerskabsprincippet

Af Henning Jensen

Danmark går en spændende tid i møde, når vi overtager EU-formandskabet fra den 1. januar 2012. En række helt centrale emner vil være på dagsordenen, og samtidig bliver det meget interessant at følge den nye regerings politik på EU-området.

I KL er vi i gang med at forberede de sager, som vi anser som de vigtigste under EU-formandskabet. Det gælder særligt de kommende forhandlinger om EU's budget, som har stor betydning for kommunerne. EU's budget omfatter nemlig strukturfondene, som gennem mål 2-midlerne bidrager til at skabe vækst i kommunerne.

Der har været diskussion om fremtiden for mål 2-midlerne. For KL er sagen klar. Vi mener, at mål 2-midlerne skal bevares, og at Danmark også efter 2013 bør være omfattet af den europæiske samhørighedspolitik og dermed indsatsen for at øge den økonomiske vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse.

Strukturfondsmidlerne har nemlig helt sikkert bidraget positivt til den regionale udvikling i Danmark. Nordjylland og Lolland er eksempler på områder, der har haft stor gavn af strukturfondene.

Set fra et kommunalt synspunkt er der samtidig en række andre forhold, som er væsentlige når reglerne om strukturfondene skal fornyes. KL ser det som centralt, at partnerskabsprincippet opretholdes. Det betyder, at den danske regering bør arbejde for, at kommunerne fortsat skal inddrages som en væsentlig part i fordelingen af strukturfondsmidlerne.

Meget tung sagsgang
I tilrettelæggelsen af det fremtidige strukturfondsprogram mener KL samtidig, at der skal være øget fokus på dokumentation af resultater. Vækstpolitikken er ikke som andre velfærdsydelser. Den er en investering, som skal kunne betale sig. Bedre dokumentation skal give øget viden om, hvilke initiativer, der gør en forskel.

Fleksibilitet og mindre bureaukrati er også nøgleord. KL finder det vigtigt, at der i forbindelse med udbetaling af strukturfondsmidler er kontrolforanstaltninger, der forebygger snyd. Men der er også eksempler på, at bureaukratiet tager overhånd. En række danske kommuner har oplevet, at der er en meget tung sagsgang i forbindelse med godkendelsen af projektansøgninger. Der er eksempler på, at godkendelse af en ansøgning har taget op til et helt år. Det må og skal kunne gøres bedre.

KL ser frem til en spændende tid med mange vigtige emner på dagsordenen i EU. For kommunerne og KL er det altafgørende, at vi lægger et solidt fundament for fremtidens velfærd ved fortsat at prioritere økonomisk og grøn vækst, konkurrenceevne samt beskæftigelse gennem EU's strukturfonde.


Næstformand for KL's Internationale udvalg og medlem af Regionsudvalget, Henning Jensen (S)