Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Strukturfonde bliver enklere

Et samlet regelsæt for fem af EU's strukturfonde og mulighed for faste tilskud til administration er en del af fremtiden
KORT NYT18. OKT 2011 15.29

 

Bl.a. regionerne nyder godt af strukturfondene. Pengene, der oftest administreres via Vækstfora, går til erhvervsudvikling, uddannelse og jobskabelse. Hvis forslaget bliver vedtaget, vil det gælde fra 2014 til 2020.

 

Over for Sjælland EU Nyt peger chefrådgiver i Danske Regioner, Michael Koch-Larsen, på hvordan EU-Kommissionens forslag til en nye strukturfondsstøtte kan gøre livet lettere:

Ét samlet regelsæt for fem EU-fonde, så lokale aktører kun har ét sæt regler at forholde sig til.

Fremover kan støttemodtagerne få et fast beløb, en overhead, på op til 20 pct. af de samlede udgifter til administrationslønninger, kontorhold, transportudgifter.

Små projekter op til 100.000 euro skal have færre revisionskrav end de store.

For fremtiden vil medlemslandene løbende afslutte projekter årligt. Før skulle kommuner, virksomheder, institutioner ligge inde med dokumentation i årevis.

Et nyt eksperiment er at lade store EU-tilskud - i såkaldte Joint Action Plans på 10 millioner euro - afhænge af resultater.

ka