DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Morsø lovliggjorde ødelagt sognedige og bliver nu underkendt

Miljøklagenævnet fastholder restriktiv praksis og kan ikke godkende kommunens begrundelser.

MORSØ: Et historisk sognedige på Mors er blevet gennembrudt to steder, så det er blevet lettere at komme rundt med landbrugsmaskiner, hvilket siden er blevet lovliggjort af Morsø Kommune.

Men efter en klage fra naturfredningsforeningen og Slots- og Kulturstyrelsen har kommunen fået en afgørelse fra Miljøklagenævnet imod sig.

Hele diget er 640 meter langt, og i hver ende er diget af driftmæssige grunde blevet sløjfet med omkring 30 meter, så nutidige store landbrugsmaskiner kan komme til. Selve sløjfningen foregik for omkring ti år siden og blev aldrig ansøgt, og først i år har kommunen lovliggjort gennembrud, der dog skulle være lidt midre - nemlig to gange 12 meter af jorddiget.

Det skete ud fra en betragtning om, at gennembrud var eneste rimelige mulighed for at kunne køre mellem markerne i området, digets længde taget i betragtning.

Det er Miljøklagenævnet dog ikke enig i, og nævnet har nu ophævet lovliggørelsen, så diget skal retableres i fuld længde i de to ender. Diget har høj kulturhistorisk beskyttelsesværdi, det fremgår tydeligt på ældre kort, og det har samtidig været et sogneskel, lyder begrundelsen.

Nævnet understreger, at praksis på området er restriktiv, og mener samtidig, at det uden væsentlig ulempe er muligt at køre mellem de to pågældende marker ved kortvarigt at køre ud på en vej.