Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Minoritetspigerne er godt på vej - nu skal drengene med

En ny undersøgelse fra AKF viser, at mere end halvdelen af de nydanske mænd falder fra på erhvervsuddannelserne

Social- og Integrationsminister Karen Hækkerup (S) og børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S) vil bremse frafaldet gennem en fagligt stærk folkeskole og flere praktikpladser. En ny undersøgelse viser nemlig, at mere end halvdelen af de nydanske mænd falder fra på erhvervsuddannelserne.

Næsten dobbelt så mange nydanske mænd med ikke-vestlig oprindelse som mænd med dansk oprindelse falder fra på erhvervsuddannelserne. Det viser en ny undersøgelse, som er gennemført for Social- og Integrationsministeriet. Det høje frafald skyldes blandt andet ressourcesvage forældre og dårlige skolekundskaber fra grundskolen. Samtidig peger undersøgelsen på, at mangel på praktikpladser også får mange nydanske mænd til at falde fra på erhvervsuddannelsern, lyder det i en fælles meddelelse fra de to ministre.

 

Med aftalen om finansloven for 2012 iværksættes der en række initiativer for at styrke kvaliteten i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne, ligesom der er afsat midler til en indsats for bedre overgang til ungdomsuddannelserne og fastholdelse i erhvervsuddannelserne af marginaliserede og svage unge samt etniske minoritetsunge.

Børne- og undervisningsminister Christine Antorini siger:
- De etniske minoritetspiger er godt på vej. Nu skal vi give drengene et skub i den samme retning. Vi skal sørge for, at vi får en fagligt stærk folkeskole for alle, så de unge får de færdigheder, som en ungdomsuddannelse kræver. I regeringens udspil til folkeskolereform vil der være særligt fokus på et fagligt løft af drenge og børn og unge med anden etnisk baggrund. Samtidig vil vi skabe flere praktikpladser, så alle får gode muligheder for at afslutte deres uddannelse.

ka