Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Ministeriet greb ikke ind i tide i Farum

Direktør for Statsforvaltningen i Hovedstaden lægger op til at se myndigheds-overlapning efter i sømmene
13. APR 2012 12.00

FURESØ: Niels Preisler, direktør for Statsforvaltningen i Hovedstaden, synes, at der efter Farum-Kommissionens rapport er grundlag for at se hele tilsynsmyndigheds-systemet efter i sømmene.

- Vi har jo at gøre med en stribe af myndigheder med opgaver, der til dels overlapper hinanden: Det kommunale tilsyn i statsforvaltningerne, ombudsmanden, fagministerier med sagsområder i det kommunale felt, kommunernes revision og en række klagemyndigheder, siger han til Orientering på P1.

- Man kunne overveje at efterse tilsynet – om man kunne organisere det, så kommunerne selv kunne få mere glæde af det – gøre det mere effektivt med de samme ressorucer. Ikke mindst når det gælder bedre forhåndsvurdering af påtænkte dispositioner og afklaring af tvivlsspørgsmål, hvor regelgrundlaget ikke er så præcist.

Konkret gik Indenrigsministeriet ikke ind i en af sagerne i Farum-komplekset, fordi sagen var under behandling i Tilsynsrådet. Og det mener kommissionen nu, ministeriet burde have gjort.

Preisler nævner også i sagen om robotstøvsuger, at flere oplever det som forvirrende med tre forskellige meldinger fra tre implicerede myndigheder: Den konkrete klagemyndighed, Ankestyrelsen og det kommunale tilsyn.

At hver kommune har sin egen revision, stiller ifølge ham også et spørgsmål om uvildighed. Udover at være kontrollant er revisoren ofte også konsulent og får dermed en dobbeltrolle, der kunne undgåes, hvis f.eks. Rigsrevisionen også reviderede alle kommuner, hvilket også gjorde det lettere at foretage vurdering på tværs af kommuner.

ka