DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Minister vil lette vejen til klimasikring i kommunerne
Øgede regnmængder og stigende grundvand har givet massive oversvømmelser denne vinter - her ved Brabrand Sø ved Aarhus. Nu vil miljøministeren hjælpe kommuner og vandselskaber med klimasikring.
Foto: Morten Rasmussen, Ritzau Scanpix

Minister vil lette vejen til klimasikring i kommunerne

Klimaprojekter er unødigt dyre og besværlige at gennemføre for kommuner og vandselskaber, mener klimaminister.

Den seneste tid har store dele af landet stået under vand. Derfor vil regeringen fjerne uhensigtsmæssige regler som for eksempel en, der har stået i vejen for, at vandselskaberne kan klimasikre Danmark bedre for færre penge.

Regeringen vil i alt gennemgå en række regler for at gøre det lettere og billigere at lave tiltag, der kan håndtere de stigende vandmængder og beskytte mod oversvømmelser ved massiv regn.

- Jeg tror, at enhver kan se, at vi i Danmark har meget store problemer med at håndtere alt det vand, der kommer. Og vi ser desværre også ind i en fremtid, hvor det næppe bliver mindre på grund af klimaforandringer.

- Der skal være langt bedre muligheder for at lave klimatilpasninger i Danmark end i dag, siger klimaminister Dan Jørgensen (S).

Forældede regler
Regeringen mener, at reglerne for klimatilpasning til de stigende mængder regnvand er forældede, komplekse og for bureaukratiske.

Som eksempel peger ministeren på, at de nuværende regler betyder, at kommunerne skal finansiere en fjerdedel af projekterne for klimatilpasning over jorden. Det har i praksis medført færre projekter.

Det skyldes, at projekterne er underlagt kommunernes loft for, hvor meget de må anlægge. Og når klimaprojekterne har kæmpet mod andre projekter, der afsatte penge til børnehaver og skoler, har de altså tabt.

Ifølge en analyse fra Miljøstyrelsen er der en del at spare. Tiltaget til nye regler kommer blandt andet på grund af stor efterspørgsel fra kommunerne, lyder det fra ministeren.

Regler hæmmer vandselskaber
- Vi hører derude, at der er ting, der ikke bliver lavet, og projekter, der ikke bliver sat i gang på grund af de nuværende regler. Og at man nogle steder har lavet projekter, der var unødigt dyre.

- Nogle steder kunne man have fået op til fire gange så meget klimatilpasning for pengene, hvis reglerne havde været anderledes, siger Dan Jørgensen.

Med de gældende regler har vandselskaberne blandt andet været nødt til at lave dyrere projekter under jorden, som de kan gennemføre alene. Det har borgerne kunnet mærke på vandregningen.

Håndtering af den stigende mængde regn er tidligere sket ved at udvide kloakrør nede i jorden. I dag laves klimatilpasning også over jorden ved fordybninger i parker og langs veje. Det er ofte både billigere hurtigere og mindre til gene for borgerne, da det kræver mindre anlægsarbejde.

Parterne bag sektorloven for vand forhandler torsdag regeringens udspil.

Ritzau