Borgmestre vurderer plan mod oversvømmelser langs Gudenå
Gudenå går jævnligt over sine bredder, og nu skal der laves en samlet plan for at tackle oversvømmelserne mellem syv kommuner langs åen.
Foto: Christian Lykking, Ritzau Scanpix

Borgmestre vurderer plan mod oversvømmelser langs Gudenå

Efterårets rekordstore regnmængder gav store oversvømmelser langs Gudenå. Onsdag mødes de syv Gudenå-borgmestre i Silkeborg for at drøfte et oplæg til en helhedsplan for klimatilpasning langs Gudenå.
4. FEB 2020 6.53

Syv borgmestre fra kommuner langs Gudenå havde i november 2019 et møde med miljøminister Lea Wermelin (S) for at drøfte de store oversvømmelser, og det blev aftalt, at borgmestrene skal få udarbejdet en helhedsplan, som kan håndtere problemerne med de mange oversvømmelser langs Gudenå. Den tager borgmestrene stilling til i denne uge, skriver Silkeborg Kommune.

- Vi har talt med alle Gudenå-kommunerne og på onsdag drøfter vi et forslag til, hvordan en helhedsplan kan udformes, siger borgmester Steen Vindum (V), Silkeborg Kommune.

Det oplæg til en helhedsplan, som borgmestrene skal drøfte, ser på mulige løsninger og handlinger på tre niveauer: Hvad kan den enkelte lodsejer gøre? Hvad kan kommunerne og beredskaberne gøre? Hvad kan staten gøre?

Der lægges op til, at kommunerne udarbejder et oversvømmelseskort for hele Gudenå-systemet, som både omfatter de naturlige oversvømmelser i løbet af året og oversvømmelser ved ekstrem nedbør. Kortet skal tage højde for effekten af vandplanter og andre forhold, som påvirker vandstanden.

- Helt konkret foreslår vi, at vi får kortlagt, hvad de oversvømmede arealer bruges til, og hvilke værdier, der går tabt eller er i risiko ved oversvømmelser, så vi får overblik over, hvor store skaderne kan blive. Når vi har det overblik, kan vi se på mulige løsninger og handlinger, så vi får valgt realistiske løsninger, som både er effektive og står mål med udgifterne til løsningerne og de værdier, som er truet ved oversvømmelser, siger Steen Vindum.

- Jeg ønsker et overblik over effekten og prisen af forskellige løsninger, og at vi får afdækket både den lokale effekt og effekten andre steder i Gudenåsystemet. På den baggrund kan vi udvælge de virkemidler, der skal indgå i en helhedsplan for klimatilpasning langs Gudenå, siger Steen Vindum.

Der lægges op til, at helhedsplanen både indeholder virkemidler til overvågning af vandstanden, forudsigelse af udviklingen i vandstanden, samt virkemidler til at forebygge og afhjælpe følgerne af oversvømmelser.

Godkender borgmestrene oplægget til en helhedsplan, vil de mange interessenter - lodsejere, kommuner, beredskaber, eksperter, ministerier og andre – blive inddraget. Et udkast til helhedsplan ventes at kunne være klar i løbet af 2021, og den vil efter offentlig høring kunne godkendes politisk i løbet af 2022, hvorefter planen kan sættes i værk. Ukomplicerede, hurtige og nemme initiativer ventes at kunne sættes i værk i 2020 og 2021, selv om helhedsplanen ikke er færdig og godkendt.

Fakta

  • De syv Gudenå-kommuner omfatter Hedensted, Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Favrskov, Viborg og Randers kommuner.
  • Gudenå er Danmarks længste å og eneste flod. Den har sit udspring ved Tinnet Krat mellem Nørre Snede og Tørring, og den snor sig 160 kilometer nordpå til udløbet i Randers Fjord. Gudenå og dens tilløb afvander tilsammen et areal, der næsten er på størrelse med Fyn.

MG

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev