DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Gudenå-kommuner ignorerer udtalelse fra Ombudsmanden

KORT NYT17. DEC 2019 8.46

RANDERS: Et offentligt vandløb kan ikke udlægges som naturvandløb og dermed underlægges begrænset vedligeholdelse. Det fastslog Ombudsmanden i 2002. Det er ikke desto mindre sket for en del af Gudenå i Randers Kommune på strækningen Silkeborg-Randers. Det er ifølge foreningen Danske Vandløb kritisabelt og ansvarspådragende, skriver foreningen i en pressemeddelelse ifølge Landbrugavisen.

- Vi mener, at hele Gudenå er et reguleret vandløb, idet det senest er uddybet og gjort bredere i 1938. At kommunerne langs Gudenå ignorerer henstillingen fra Folketingets Ombudsmand er dybt beklageligt, og vi mener, at det er ansvarspådragende, siger Steen Rasmussen på vegne af en lodsejergruppe og sammen med blandt andre Lars Bo Nielsen og Hans de Neergaard, alle medlemmer af Danske Vandløbs bestyrelse.

Konsekvensen af udlægningen til naturvandløb på strækningen i Gudenå er, at der sker begrænsninger i vedligeholdelsen på strækningen. Foreningen mener, at netop utilstrækkelig vedligeholdelse er en stærkt medvirkende årsag til oversvømmelserne af store arealer langs Gudenåen.

MG