Forskønnet Enghavepark bliver nu ét stort bassin ved skybrud
Indgangen ved Enghaveparken, som den er på vej til at se ud.
Foto: Realdania

Forskønnet Enghavepark bliver nu ét stort bassin ved skybrud

Multibane til sportsaktiviteter, springvandslegeplads, rosen- og staudehaver hånd i hånd med klimatilpasning og genbrug af regnvand i stor stil.
8. DEC 2019 9.00

KØBENHAVN: Enghaveparken på Vesterbro i København har fået et tiltrængt løft, og snart kan folk finde skøjterne frem. Vesterbros nye skøjtebane vil være åben i vintermånederne, når temperaturen tillader det.

Parken har også fået en helt ny multibane til sportsaktiviteter, en ny springvandslegeplads, rosen- og staudehaverne er blevet fornyet, og belysningen er blevet opgraderet i hele parken for at øge trygheden. Med en bevilling på fem mio. kr. fra Foreningen Realdania er det også blevet muligt at genopføre to boder ved Enghaveparkens indgang. Boderne blev oprindeligt tegnet af Arne Jacobsen.

Ideerne til den nye Enghavepark opstod tilbage i 2012 under Områdefornyelsen Centrale Vesterbro, der i dialog med parkens brugere, naboer og lokale aktører kortlagde kvarterets behov og ønsker til den nye park. Der blev undervejs afholdt events, interviews og nedsat en arbejdsgruppe med omkring 50 lokale ildsjæle, som var med i udviklingen og udformningen af parken.

Det har været nødvendigt at fælde 69 træer, men der er til gengæld blevet plantet 82 nye træer, over 2.000 stauder, 725 roser og 2.600 bunddækkeplanter, så samlet set er parken mere grøn end før.

Projektet i Enghaveparken er også et led i Københavns skybrudsplan, hvor kommunen i samarbejde med Hofor over de næste 20 år gennemfører cirka 300 skybrudsprojekter for at sikre byen mod oversvømmelser efter kraftige regnskyl og skybrud. Byen sikres blandt andet ved at lede skybrudsvandet hen til særlige overflader/bassiner, hvor vandet kan vente, indtil der er ledig kapacitet i kloaksystemet.

Derfor kan Enghaveparken nu opsamle skybrudsvand i den nye, sænkede multibane samt i søen. Og ved særligt kraftige skybrud kan hele parken omdannes til ét stort bassin, takket være et dige som er etableret rundt om hele parken. Diget kan til dagligt benyttes til ophold og leg. Parkens funktion som skybrudsbassin kan dog først udnyttes fuldt ud i takt med, at skybrudsvand fra resten af lokalområdet tilkobles bassinerne i Enghaveparken.

Genbrug af regnvand
Som noget nyt kan Enghaveparken også opsamle helt almindelig hverdagsregn med henblik på at genbruge vandet til vandaktiviteter i parken samt i byens fejevogne.

- Det er vand fra Carlsberg Byens tage, som bliver ledt ind i parken og opbevaret i et stort rørbassin under jorden. Regnvandet kan fint genbruges med en let rensning, så man undgår at bruge drikkevand. Det er mange millioner liter, man sparer, forklarer projektleder Marlene Halkjer fra Hofor, som har etableret anlæggene under jorden i Enghaveparken.

  • Hofor har været bygherre i første fase af projektet, hvor der i samarbejde med entreprenøren NCC er anlagt et stort underjordisk regnvandsbassin i den ene halvdel af parken.
  • I anden fase har Teknik- og Miljøforvaltningen været bygherre, og Hoffmann hovedentreprenør.
  • Cowi er hovedrådgiver på projektet, og arkitektfirmaet Tredje Natur har tegnet.
  • I 2014 donerede A.P. Møller Fonden over ti mio. kr. til renovering af musiktribunen og indgangspartierne samt til læskure og toiletter.

ka

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt