Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Millionpulje til hjælp ved fyringer stort set ubrugt

Tryghedspuljen med 80 mio. kr. til kompetenceudvikling til afskedigede medarbejdere har kun fået ansøgninger til højest en enkelt million
25. AUG 2011 13.48

Indtil nu er der kun behandlet under 100 ansøgninger, og da hver ansøgning højest kan udløse 10.000 kr., er den første ud af i alt 80 mio. kr. endnu ikke i spil - sev om der er fryinger overalt i den kommunale sektor, forlyder det fra COK - Center for Offentlig Kompetenceudvikling.

- I ledergrupperne skal man tænke midlerne strategisk ind, når beslutningen om afskedigelser på grund af besparelser træffes. Og man på forhånd skal træffe samarbejdsaftale med en organisation, der kan indgå aftaler med den enkelte og styre processen og tilbyde kompetenceafklaring, træning og coaching. Det er vigtigt at have tilbuddet klar til den afskedigede medarbejder, allerede omkring varslingstidspunktet, siger kompetenceudviklingschef i COK, Peter Høier:

- Vi anbefaler, at man tænker puljemidlerne ind tidligt i processen, så den afskedigede så hurtigt som muligt kan begynde at etablere forudsætningerne for at komme videre i et nyt job. Støtten til at komme videre handler om at hjælpe den afskedigede til et ny perspektiv ved at stille de rigtige spørgsmål: 'Bliver du f.eks. lykkelig ved at havne i samme job igen'?

Situationen må og skal så vidt muligt bruges konstruktivt og offensivt, og her kan den professionelle bistand understøtte et ny fokus på arbejdslivet. COKs tilgang i vores forløb for afskedigede er, at vi sætter fokus på, hvad den enkelte kan og vil med sin fremtid og ud fra det lægge en individuel plan.

Tryghedspuljen blev oprettet per 1. juni 2011 efter beslutning af KL og KTO. Midlerne - i alt 80. mio. kr. skal gå til at hjælpe afskedigede medarbejdere videre med efteruddannelse, sparring og kompetenceudvikling.
Leder og medarbejder skal søge i fællesskab om puljemidlerne. Der kan søges op til 10.000 kr. per medarbejder.

Foto: http://www.flickr.com/photos/meggers/with/4294903370/