Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Milliarder kan hentes på udsatte børn og unge

KOMMUNALPOLITISK TOPMØDE Alene på fire konkrete metoder for at hjælpe udsatte børn og unge kan der hentes en besparelse på 2,5 mia. kr. årligt, viser analyse
15. MAR 2012 9.24

AALBORG: Kommunerne kan hjælpe udsatte børn og unge langt bedre, hvis de anvender metoder med en dokumenteret effekt. En nye analyse fra Rambøll Management lavet for Social- og Integrationsministeriet viser, at der er et stort samfundsøkonomisk potentiale ved at anvende metoder, som man kender effekten af.

Alene ved at udbrede de fire udvalgte metoder, som indgår i analysen, til hele landet er der på langt sigt en samfundsøkonomisk gevinst på 2,5, mia. kr. om året. Analysen påpeger samtidigt, at det vil give mange børn en langt bedre tilværelse - også når de bliver voksne.

Invester i det, der virker
Social- og integrationsminister Karen Hækkerup (S) mener, at analysen cementerer behovet for at sætte turbo på effektive metoder. 

- Analysen viser klart, at det kan betale sig at investere i metoder, der virker. Det er langt fra alle udsatte børn og unge, der i dag tilbydes hjælp, som vi kender effekten af. Nu kan vi sætte tal på, hvad det koster de offentlige kasser. Jeg vil sammen med kommunerne i regi af partnerskabet med KL gøre op med den ineffektive indsats og sørge for, at vi får udbredt de bedste metoder til hele landet. Det skylder vi især børnene, men også skatteyderne. Der er god økonomi i gode liv. Og rigtig dårlig økonomi i dårlige liv, siger Karen Hækkerup, der vil tale om analysen på KL's topmøde i Aalborg.

Potentialet endnu større
I analysen har Rambøll regnet på gevinsterne ved at anvende fire konkrete metoder: 

• Den tidlige forebyggende indsats i familier med adfærdsvanskelige børn ved 'DUÅ' (De utrolige år')
• Systematisk indsats i forhold til forældrekompetencer ved MST (Multisystemisk Terapi)
• Systematisk indsats i forhold til forældrekompetencer ved MTFC (Multidimensional Treatment Foster Care)
• Slægts- og netværkspleje

De fire metoder omfatter langt fra hele målgruppen af udsatte børn og unge, og derfor vurderer Rambøll, at potentialet ved at anvende endnu flere effektive metode, der har en dokumenteret effekt, er langt større end de 2,5 mia. kr.

srl