Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Mere forebyggelse i udsatte børns nærmiljø

Efter svensk forbillede vil Randers nedbringe antallet af anbragte børn, der er langtidsanbragt på institutioner - væk fra nærmiljø, familie og netværk
1. FEB 2012 9.37

RANDERS: Efter svensk forbillede vil Randers Kommune nedbringe antallet af anbragte børn, der er langtidsanbragt på institutioner - væk fra nærmiljø, familie og netværk. I stedet skal den socialpædagogiske indsats og forebyggelse styrkes i børnenes nærmiljø, oplyser kommunen.

Omkring 100 børn fra Randers er for tiden anbragt uden for kommunen. Det sker naturligvis for at hjælpe børnene i en alvorlig social situation. Bagsiden af medaljen er, at børnene ofte kommer væk fra deres nærområde og dermed eksempelvis også væk fra deres kammerater, bedsteforældre, onkler og tanter.

- Netværk som disse kan være meget vigtige holdepunkter og en støtte i en svær tid. Derfor bør vi kunne hjælpe børnene i deres nærmiljø frem for at sende dem væk, siger børne- og familiechef Sonja Møgelsvang.

Gode resultater fra Sverige
Randers Kommune åbnede allerede sidste år en ny døgninstitution i bydelen Romalt for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet. Nu ønsker kommunen at gå videre ved at lære af svenske erfaringer. I Sverige benytter kommunerne sig langt mere af lokale plejefamilier end ophold på institutioner.

Svenskerne inddrager desuden børnenes slægt og netværk langt oftere i det socialpædagogiske arbejde. Specialkonsulent og Ph.d. Stinne Højer Mathiasen fra KREVI - Det Kommunale og Regionalen Evalueringsinstitut - står bag flere undersøgelser af de svenske erfaringer. Hun fortæller, at svenskerne benytter sig af behandlingsophold på institutioner, men at længden af opholdene er betydelig kortere.

 - Sådan gør mange svenske kommuner. Ikke kun fordi det er dyrt, men også fordi forskning viser, at langvarige institutionsophold kan gøre ondt værre. Når unge med problemer er sammen med andre unge, som også har problemer, er der nemlig en risiko for at de inspirerer hinanden. Derfor kan det være vigtigt med en indsats, der berører det omkringliggende samfund, fortæller Stinne Højer Mathiasen.

Tirsdag den 7. februar vil hun fortælle mere om de svenske erfaringer, når Randers Kommune holder seminar om fremtidens arbejde med børn og unge, der har særlige behov. 170 fagpersoner fra hele kommunen inden for pædagogik, politi, skole- og socialvæsen er tilmeldt til seminaret.

ka