Midtjysk autismeområde ser ud til at overleve

Socialtilsynet varsler i stedet et skærpet tilsyn – og sammen med det følger en række påbud, som regionen skal leve op til.
6. DEC 2019 6.54

MIDTJYLLAND: Region Midtjylland får med stor sandsynlighed lov til at fortsat at drive bosteder for voksne med autisme. Det fremgår af en ny påtænkt afgørelse fra Socialtilsyn Midt i den verserende tilsynssag mod regionens Specialområde Autisme. Socialtilsynet varsler i stedet et skærpet tilsyn – og sammen med det følger en række påbud, som regionen skal leve op til, oplyser regionen.

Socialtilsynet varslede i midten af november, at man ville trække godkendelsen for alle regionens autismebosteder. Det skyldes, at tilsynet tre år i træk havde fundet kritisable forhold på flere, men dog ikke alle bostederne. Regionen har nu fremlagt en plan for, hvordan man vil rette op på de kritiserede forhold. 

Planen indebærer, at regionen lukker og genstarter de tre mest kritiserede bosteder: Højskolebakken i Skals og Thorning samt Bækketoften og Rugmarken i Hedensted. Desuden gennemføres en række tiltag for at forbedre kvaliteten på alle autismebosteder. 

Flere nye ledere
Genstart betyder, at regionen afvikler de tre bosteder og samtidig søger om at få dem godkendt i en ny form. Det indebærer en kritisk gennemgang af retningslinjer, procedurer og faglige tilgange. Alt afhænger dog af, at socialtilsynet kan godkende de tre bosteder.

- Jeg er rigtigt glad for, at det nu ser ud til, at får lov til at beholde godkendelsen for autismeområdet. Det viser, at tilsynet har tillid til, at vi kan komme i mål med udfordringerne på autismeområdet, siger Ann-Britt Wetche, socialdirektør i Region Midtjylland. 

Som en del af genopretningsplanen styrkes områdeledelsen med tre ekstra viceområdechefer, der får særligt fokus på driftsledelse og kvalitetssikring på de enkelte afdelinger. Desuden er der kommet nye ansigter i ledelsen på flere afdelinger. De nye ledelser skal fremover være tættere på medarbejderne og dagligdagen på bostederne.

Alle specialområdets medarbejdere har i løbet af året været igennem et koncentreret uddannelsesforløb i reglerne for magtanvendelse, og hvad man kan gøre for at undgå magtanvendelser. Det bliver nu fulgt op med støtte i hverdagen fra konsulenter i Specialområde Autisme. Bostederne får også støtte fra såkaldte forbedringsteams. Det bliver deres opgave at sikre, at der hele tiden er fokus på forbedringer, og at der er de rette muligheder for at gennemføre dem.

ka

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt