Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Medborgerskab 'The American Way'

KRONIK De somaliere, en delegation fra Aarhus så arbejde sammen i Minneapolis, gjorde det på tværs uanset tidligere tilhørshold til grupper og klaner i Somalia

Af Jacob Bundsgaard

Et kernepunkt i Aarhus Kommunes integrationspolitik er, at integration er et fælles ansvar. Vi kan kun lykkes ved at engagere hele bysamfundet og realisere tanken om et medborgerskab, der går begge veje.

Derfor greb vi muligheden, da vi via et initiativ fra Den Amerikanske Ambassade i Danmark fik chancen at besøge Minneapolis, fordi man netop i USA har en lang tradition for at aktivere civilsamfundet - også i forbindelse med integration.

Indtrykkene fra turen er mange, men tre prentede sig særlig dybt.

Besøget hos Young Somali-American Advisory Council. Et råd, hvis formål det er at bygge bro og skabe forståelse mellem det somalisk-amerikanske samfund og U.S.´s Attorneys office i Minnesota/det juridiske system.

I am a star

Her oplevede vi, hvordan det er lykkedes at få unge somalisk-amerikanske 'ledere' i civilsamfundet til at blive mere engagerede i lokalområdet og uddanne andre i det juridiske system, deres rettigheder og hvordan man bygger et godt og sikkert samfund.

Oplevelsen af Neighbours for Nations. En organisation hvor mange unge arbejder for at gøre en forskel for deres hjemland, Somalia, og som samtidig samler dem om et fælles mål. De unge fungerer som positive rollemodeller for andre unge, og samtidig arbejdes der bevidst med at skabe positive billeder i medierne af historierne. Projektet hedder. 'I am a star', og har deres egen hjemmeside på adressen: www.iamastar.org

At se African Development Center, der arbejder med det afrikansk-amerikanske samfund i Minnesota for at starte og opretholde gode virksomheder. De laver workshops og konsultationer om, hvad det kræver at have en virksomhed, finansiering m.v. Centret har også en hjemmeside på adressen: www.adcminnesota.org

Engagement og medansvar
Det er klart, at man skal have for øje, at det amerikanske samfund er anderledes skruet sammen end det danske. Den skandinaviske velfærdsmodel løser en række af de opgaver, som organisationerne gør i USA. Men - det engagement og medansvar vi mødte på turen gjorde stort indtryk - ikke mindst i forhold til den indsats, mange unge gør.

De organisationer delegationen besøgte, var på hver deres sæt med til at løfte integrationsopgaven og viste medansvar, engagement, glæde og stolthed over at bidrage til et godt og velfungerende samfund.

Og endeligt! De somaliere vi så arbejde sammen, gjorde det på tværs uanset deres tidligere tilhørshold eller families tilhørsforhold til bestemte grupper/klaner i Somalia. Det betød ingenting - nu boede de i USA og følte sig som amerikanske medborgere.

Det var et stærkt sidstehåndsindtryk af medborgerskab 'The American Way'. Her var stof til eftertanke og inspiration at arbejde videre på.


Borgmester i Aarhus, Jacob Bundsgaard (S)


Turen til USA/Minneapolis foregik i perioden 23-28. oktober. Forinden havde en delegation fra Minneapolis besøgt Aarhus, hvor de bl.a. hørte om Aarhus' forebyggende indsats fx i forhold til radikalisering, SSP samarbejde m.v. Samarbejdet er kommet i stand efter initiativ fra den amerikanske ambassade i Danmark.

Den aarhusianske delegation bestod af: Borgmester Jacob Bundsgaard, politidirektør Jørgen Illum, chefpolitiinspeltør Bent Nielsen, politikommissær Allan Aarslev, konsulent Jesper Holme Børn og Unge, leder af Hotspotcentret Bent Nielsen, chefkonsulent i Borgmesterens Afdeling Anne Marie Larsen.

Specialrådgiver Dr. Phil Carsten Riis - Aarhus Universitet deltog ligeledes i besøget med det formål at undersøge mulighederne for et øget samarbejde mellem University of Minnesota og Aarhus Universitet.

Besøget i Minneapolis besøgte fortrinsvis somaliske organisationer, da somalier udgør den største indvandringsgruppe i Minneapolis og i Minnesota.