Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Markant besparelse på energi og CO2-udslip
Foto: Colourbox

Markant besparelse på energi og CO2-udslip

Det er lykkedes for Fredensborg Kommune at give energikurven et markant knæk i den rigtige retning: Nedad

FREDENSBORG: Den CO2, som udledes fra energiforbrug i Fredensborg Kommunes bygninger og transport, er faldet med 13,3 pct. siden 2008. Dermed lever Fredensborg Kommune op til sine forpligtelser som Klimakommune i samarbejdet med Danmarks Naturfredningsforening – målet er langt mere end nået. Langt det største fald sker fra 2010-11, hvilket er resultatet af et langt sejt træk.

Reduktionen skyldes primært Fredensborg Kommunes decentrale energimodel i kombination med, at de tekniske serviceledere gennemgår en intern efteruddannelse med fokus på energi og det gode indeklima. Den decentrale energimodel betyder, at budgetansvaret siden 1. januar 2011 ligger hos de brugere, der har mulighed for at påvirke energiforbruget. Konvertering af to skoler fra naturgas til henholdsvis varmepumper og fjernvarme har også sparet CO2.

- Det glæder mig virkelig, at Fredensborg Kommune har langt mere end opfyldt sit mål for energibesparelser i kommunens bygninger og transport – det er godt for både klimaet, kommunens økonomi og indeklimaet. Der er arbejdet intenst med at nå så langt både på skoler, biblioteker, haller, daginstitutioner og på ældre- og handicapområdet. Alle de flittige medarbejdere og brugere skal fortsat være opmærksomme på energiforbruget. For vi må ikke hvile på laurbærrene, når vi skal opfylde de ambitiøse målsætninger, vi har for vores klimaindsats, siger borgermester Thomas Lykke Pedersen (S).

Ikke stå alene
Et fortsat fokus på energiledelse kombineret med energiinvesteringer er afgørende for at fastholde og udbygge gevinsterne ved indsatsen. Kommunens Klima- og Energistrategi 2020, som blev vedtaget af byrådet i september 2011, sætter rammen for løbende udvikling af initiativer, som fortsat skal skabe energibesparelser.

- Kommunens decentrale energimodel og efteruddannelse kan ikke stå alene, og vi fortsætter arbejdet med at spare på energien. Næste skridt er at udnytte mulighederne for konkrete grønne investeringer. Det kan fx være i form af solceller eller andre bæredygtige energitiltag. Det er afgørende, at vi tør tage næste skridt og lave investeringer i større skala i kommunens bygninger. Stigende energipriser og øgede aktiviteter i den enkelte bygning gør energiinvesteringer økonomisk fordelagtige. Der er behov for en udvidet indsats, der bygger videre på medarbejdernes flotte resultater, siger formand for plan- og klimaudvalget Lars Simonsen.

Fredensborg Kommune har – som en del af Danmarks Naturfredningsforenings Klimakommune-samarbejde – forpligtet sig til at reducere sin CO2-udledning fra kommunens bygninger og transport med to pct. om året sammenlignet med 2008.

Fredensborg Kommunes CO2-udledning er i perioden 2008 til 2011 reduceret fra 8.107 ton til 7.031 ton, svarende til 13,3 pct. I følge kommunens målsætning skulle CO2-udledningen være nedbragt med 6 pct. i perioden og målet er dermed mere end nået. Den største besparelse er opnået fra 2010 til 2011.

Energispareindsatsen er bygget op efter 'Energitrappen':

• Trin 1: Etablering af en komplet målerovervågning af alle ejendomme, hvilket har været grundlaget for decentraliserede energibudgetter.

• Trin 2: Udvikling af en kvalitetssikringsprocedure, som sikrer at den løbende genopretning af bygningerne sker mest energiop-timalt.

• Trin 3: Implementering og drift af den decentrale energimodel, hvor der sikres et økonomisk incitament både centralt og decentralt.

• Trin 4: Driftsoptimeringsprojekt med uddannelse af driftspersonel og tekniske serviceledere. Omdrejningspunktet er tværgående samarbejde omkring indeklima og energibesparelser via indregulering af CTS-anlæg.

• Trin 5: Større investeringer i energitiltag. Blev opstartet via projekter igangsat i den sidste del af 2011. Resultatet forventes at blive synligt i CO2 regnskabet i 2013.

tsp