Manglede tilladelser, efterkom ikke påbud og orienterede ikke politikere
Et hegn skal forhindre fri adgang til det forurenede vandløb, hvor toiletpapir og andet urenset spildevand er blevet udledt nær naturcenteret Mosehuset, som bliver brugt af elever fra Bakkeskolen.
Foto: TV2 Østjylland

Ulovlig udledning af spildevand:
Manglede tilladelser, efterkom ikke påbud og orienterede ikke politikere

Skanderborg Kommune har på grund af overløb udledt urenset spildevand med toiletpapir og afføring ud i et vandløb nær en fritidsordning.
7. OKT 2021 12.00

Det kræver abonnement at læse denne artikel.