Manglede tilladelser, efterkom ikke påbud og orienterede ikke politikere
Et hegn skal forhindre fri adgang til det forurenede vandløb, hvor toiletpapir og andet urenset spildevand er blevet udledt nær naturcenteret Mosehuset, som bliver brugt af elever fra Bakkeskolen.
Foto: TV2 Østjylland

Ulovlig udledning af spildevand:
Manglede tilladelser, efterkom ikke påbud og orienterede ikke politikere

Skanderborg Kommune har på grund af overløb udledt urenset spildevand med toiletpapir og afføring ud i et vandløb nær en fritidsordning.
7. OKT 2021 12.00

SKANDERBORG: Langs et vandløb nær en SFO i Hørning, er der fundet toiletpapir og andre ting fra en kloak, som normalt bliver sorteret fra på et renseanlæg.

Her er urenset spildevand nemlig ledt direkte ud i naturen, skriver TV2 Østjylland, der har søgt aktindsigt i mailkorrespondancer mellem flere ansatte i Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyning. Den afslører, at der flere steder i kommunen ikke er styr på, hvor det beskidte spildevand havner - og at det sejler med tilladelserne.

Onsdag svarede kommunen på kritikken i en pressemeddelelse. Adm. direktør i Skanderborg Forsyning Per Grønvald pointerer heri, at de konkrete problemer i Hørning er blevet håndteret, ved at der er etableret nye godsriste, en ny overløbsalarm og indført øget tilsyn med bygværket og udløbsstedet, ligesom området omkring udledningen er blevet indhegnet. 

- Der har ikke været problemer med ristene siden, men man kan fortsat opleve, at der blive udledt fortyndet spildevand ved voldsomme regnskyl ved institutionen, siger Per Grønvald. 

Skyldes overløb

"Overløbet sker til et offentligt tilgængeligt område, og vi mener, der er tale om voldsom uhygiejniske forhold," skrev afdelingslederen for Klima, Vand og Natur i Skanderborg Kommune i en intern mail til Skanderborg Forsyning og chefen for Plan, Teknik og Miljø i november 2020. Herefter gik kommunen i gang med at sikre området, så legende børn og andre ikke havde fri adgang ned til det forurenede vand.

Årsagen, til at der var blevet udledt såkaldt ristegods - det vil sige alle de ting, som bliver smidt i toilettet og skal sorteres fra via et rensningsanlæg - var, at sensoren til et kameraalarmeringssystem var gået i stykker under et batteriskift i september og november 2019.

I januar 2020 besigtigede en biolog fra Miljøstyrelsen området og konstaterede ristegods på en ca. 30 meter strækning, og at det hang i grene i en højde op til 70 cm.

Overløb af fortyndet spildevand er ikke ualmindeligt. Det sker, når det regner for meget til, at kloaksystemet kan følge med. Her kan såkaldte overløbsværker sende fortyndet spildevand ud i nærmiljøet og dermed være med til at sikre, at det ikke løber ind i lavtliggende huse og kælderrum. Men udledning kræver en altså en tilladelse.

Har ikke tilladelse til udledning

Ifølge afdelingslederen for Klima, Vand og Natur har kommunen ikke en tilladelse til at udlede urenset spildevand, som til sidst ender ud i Sommerbækken i Hørning.

Manglende udledningstilladelser er tilsyneladende ikke en sjældenhed. Afdelingslederen skrev i en mail, at "det er jo ikke usædvanligt, at der ingen udledningstilladelser er (så vidt jeg har fået oplyst, mangler der mindst 80 udledningstilladelser til spildevandsoverløb mv.)".

Samtidig pointerer afdelingslederen, at hvis det skal undersøges, hvor der er tilladelse til at udlede spildevand, og hvor der ikke er, så vil omfanget blive massivt, samt at "sagen om de manglende udledningstilladelser er en bombe".

Fik påbud

I februar fik kommunen et påbud af Miljøstyrelsen om inspektion af overløbsbygværket ved bækken, hvor der var fundet urenset spildevand – og at man skulle fjerne det synlige affald.

I juni 2021 var Miljøstyrelsen igen ude og tilse området. Her blev der igen konstateret, at bygværket udledte urenset spildevand, som synligt påvirkede vandløbet.

"Det er Miljøstyrelsens vurdering, at ovennævnte påbud ikke er efterkommet, idet der fortsat ses ristestof i vandløbet ned for overløbet," står der i en mail fra Miljøstyrelsen til Skanderborg Kommune.

Herefter gjorde Skanderborg Kommune rede for, hvordan de havde og ville efterleve Miljøstyrelsens påbud fremadrettet.

Forventer lovliggørelse i 2025

Af kommunens pressemeddelelse fremgår det, at den sammen med Skanderborg Forsyning i august sendte en handlingsplan til Miljøstyrelsen der "i store træk" gør rede for, hvordan de "prioriterer opgaven og kommer i mål". Det fremgår også, at "Et forsigtig bud er, at vi er helt i mål med at lovliggøre alle spildevandsudledninger i 2025".

De manglende udledningstilladelser skyldes ifølge Jonas Kroustrup, at godkendelser er blevet en mere omfattende og kompleks opgave end tidligere, hvor det var tilstrækkeligt at beskrive udledningerne i Spildevandsplanen. 

- Skanderborg Kommune har ligesom mange andre kommuner en udfordring med at få spildevandsudledninger lovliggjort. Det ændrer ikke ved, at det er både ærgerligt og beklageligt, at vi har et efterslæb, siger han.

Jonas Kroustrup oplyser desuden, at man i første omgang vil arbejde på at efterkomme de formelle krav til udledningstilladelser og i de kommende år at modernisere spildevandssystemet blandt andet gennem øget separatkloakering. 

Politikere skal ind i sagen

Byrådspolitiker Anders Laugesen (V) har selv undersøgt forholdene omkring spildevandsudledningen og de manglende tilladelser. Han er især overrasket over omfanget af det og kan ikke forstå, hvorfor byrådspolitikerne ikke er blevet orienteret om det.

- Jeg synes, det er beskæmmende og chokerende at dykke ned i omfanget af det her problem, siger Anders Laugesen til TV2 Østjylland.

Formand for Miljø- og Planudvalget Claus Leick (SF) fik ifølge TV2 Østjylland først tirsdag eftermiddag kendskab til den ulovlige udledning af urenset spildevand nær Mosehuset. Han vil tage det op på udvalgsmøde.

- Der skal ikke foregå noget uden tilladelse. Det skal vi have styr på. Hvis der foregår en diskussion mellem embedsmænd i det her, så skal vi selvfølgelig informeres om det. Nu har jeg bedt om at få det undersøgt, fordi det er klart, vi skal som politikere have de informationer. Ellers kan vi jo ikke handle på dem, siger han til TV2 Østjylland.