Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job
Mange kommuner har for længst planlagt lempeligere vilkår for udeservering, andre er i gang.
Foto: Mads Jensen, Ritzau Scanpix

Kommuner rykker hurtigt:
Mange giver adgang til mere udeservering

En opfordring fra transportministeren om at give cafeer og restauranter mulighed for mere udendørs servering er blevet hørt.
16. MAJ 2020 14.32
TEMA: Corona

I mandags skrev transportminister Benny Engelbrecht til landets ti største kommuner med en opfordring om, at man bruger vejlovens muligheder for at give adgang til mere udendørs servering for cafeer og restauranter, som fra mandag får lov at genåbne.

Den opfordring er blevet hørt. Nogle var faktisk allerede i gang, og en række kommuner har vedtaget nye retningslinjer. Nogle eksempler:

I København aftalte et bredt flertal torsdag aften at tillade udeservering på udvalgte p-pladser og at udvide udeservering på pladser og i parker midlertidigt. Det skal ske efter retningslinjer, der blandt andet tager hensyn til beboerne i området og behovet for parkeringspladser de enkelte steder.  

I Odense får cafeer og restauranter lov til at benytte ledige naboarealer til udeservering uden først at søge tilladelse, skriver TV2 Fyn. Blandt reglerne er blandt andet, at borde og stole nemt skal kunne flyttes af hensyn til brandsikkerhed, og at de først må stilles frem foran butikker, efter at de er lukket.

Planer om kunstgræs

I Aalborg erklærer både borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) og rådmand Hans Henrik Henriksen (S) sig positive i forhold til at inddrage en større del af byens pladser, veje og fortove til udeservering, skriver Nordjyske.

'Vi var allerede i gang med at kigge på mulighederne,' siger borgmesteren til avisen. Aalborg overvejer blandt andet at rulle kunstgræs ud og stille borde og stole frem flere steder til salg af takeaway. P-pladserne er til gengæld fredet.

I Viborg tilbyder kommunen, at der kan gives midlertidige dispensationer, og at det i begrænsede perioder vil være muligt at spærre veje for at give plads til udeservering.

I Aarhus har både Socialdemokratiet og Venstre erklæret sig parate til at lade restauranter bruge et større areal udendørs end normalt, skriver Århus Stiftstidende.

'Bare tag kontakt'

Kolding er også klar til dispensationer, hvis det kan gøres uden at gå på kompromis med trafiksikkerhed og brandregler. I første omgang behøver man ikke udfylde skemaer, man kan bare tage kontakt, lover sekretariatschef Dorte Harder.

I Gribskov Kommune vil restauranter som hovedregel få godkendt alle ansøgninger om plads til udeservering på vejarealer resten af året, så længe det ikke er til væsentlig gene for trafikafviklingen, skriver Frederiksborg Amts Avis. Det er besluttet på et ekstraordinært udvalgsmøde.

I Vejle aftalte man allerede i sidste uge, at forvaltningen ville gå igennem gågaden og høre, om nogen har ønsker om at udvide serveringen, fortæller formand for teknisk udvalg Gerda Haastrup Jørgensen (V) til Danske Kommuner.

I Holbæk behandlede klima- og miljøudvalget også allerede i sidste uge spørgsmålet. Her besluttede man at give midlertidige tilladelser til at udvide cafeers og restauranters areal til udeservering til også at omfatte evt. tilliggende parkeringspladser til og med august.

Gader kan afspærres

I Middelfart lover borgmester Johannes Lundsfryd (S) at behandle ansøgninger lynhurtigt, og kommunen er positiv over for at afspærre centrale gader nogle aftentimer, hvis der er ønske om det, skriver fyens.dk.

I Nyborg inviterer erhvervs- og udviklingsudvalget både erhvervsdrivende og borgere til at komme med ideer til, hvornår det giver mening at sætte de normale regler ud af kraft, skriver fyens.dk.

Samme avis beretter om, hvordan Langeland også erklærer sig parat til at sagsbehandle smidigt og strække sig langt.