Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Det er uvist, hvor mange redskaber der stadig ligger på bunden af fjorden, men Limfjordsrådet skønner, at der er mere end 1.000 spøgelsesnet.
Foto: Jesper Appel

Limfjordsrådet hjælper fiskere med at lokalisere spøgelsesnet

Sidste sommer blev der bjærget 300 net, men der skønnes fortsat at ligge 1.000 tabte fiskeredskaber, der bl.a. er et problem for hummerbestanden.
23. APR 2021 12.30

Desværre møder fiskere, dykkere og sejlere ofte mistede fiskeredskaber, når de færdes på, i eller ved Limfjorden. Via et nyt digitalt værktøj opfordrer Limfjordsrådet nu brugere af fjorden til at indrapportere positionerne, når de finder eller taber redskaber.

Dermed bliver det lettere at genfinde og fjerne fiskeredskaber til gavn for fjordens miljø og dyreliv.

Når fiskenet, tejner og andre fiskeredskaber mistes, fortsætter de med at fiske i flere år. Nettene bliver ofte kaldt for spøgelsesnet, og i Limfjorden ender mange hummere, krabber og fisk deres dage her. Det er problematisk i forhold til at skabe eller opretholde bæredygtige bestande af fx den eftertragtede hummer.

Men også fugle og havpattedyr bliver fanget i nettene og dør, lyder det fra rådet, der er et samarbejde mellem kommuner omkring Limfjorden.

Spøgelsesnettene bidrager desuden til plastforureningen i fjordmiljøet. Og i takt med, at nettene forvitrer, bliver problemet værre og oprydningsarbejdet vanskeligere.

300 bjærget

I sommeren 2020 bjærgede foreningen ”Levende hav” op mod 300 spøgelsesnet på 14 dage i en lille del af Nissum Bredning i den vestlige del af Limfjorden. Det er uvist, hvor mange redskaber der stadig ligger på bunden af fjorden, men Limfjordsrådet skønner, at der er mere end 1.000 spøgelsesnet.

- Det nye værktøj er nemt at bruge, og vi håber, mange fiskere, sejlere, dykkere og andre brugere af fjorden vil hjælpe med at indrapportere, når de finder eller mister fiskeredskaber i fjorden. Sådan kan vi få et bedre overblik over problemet og lokalisere hotspots. Det giver os bedre forudsætninger for at få gang i oprydningen, siger formand for Limfjordsrådet, byrådsmedlem i Vesthimmerland Jens Lauritzen (V).

Limfjordsrådet har påpeget problemet overfor flere ministre og senest i april, når formand mødes med den nye minister for fiskeri, vil det igen blive påpeget. 

Limfjordsrådet er et politisk forum bestående af byrådsmedlemmer fra 18 kommuner med opland til Limfjorden: Brønderslev, Herning, Hjørring, Holstebro, Ikast-Brande, Jammerbugt, Lemvig, Morsø, Rebild, Skive, Struer, Thisted, Vesthimmerland, Viborg, Randers, Mariagerfjord samt Aalborg. Medlem er desuden Frederikshavn.

ka