Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Ledige risikerer at miste huset

To ud af tre arbejdsløse vil miste huset, hvis de mister dagpengeretten, viser undersøgelse
KORT NYT6. SEP 2011 9.40

To ud af tre ledige metalarbejdere vurderer, at de bliver nødt til at flytte fra hus og hjem, hvis de mister deres dagpenge. Det fremgår af en ny undersøgelse udført af Dansk Metal for Ugebrevet A4. I undersøgelsen medvirker 615 ledige metalarbejdere. Dagpengeperioden bliver 1. juli 2012 nedsat fra fire til to år som led i regeringens og Dansk Folkepartis sparepakke.

På baggrund af de nuværende ledighedstal har Arbejderbevægelsens Erhvervsråd anslået, at omkring 38.500 ledige risikerer at miste deres dagpenge i løbet af juli 2012, og alene 1. juli drejer det sig ifølge LO-fagbevægelsen om 20.000 personer. Beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) mener, at tallene er vildt overdrevne og har over for Folketinget anslået antallet af berørte til at være mellem 2.000 og 4.000 om året.

For en metalarbejder betyder ledighed typisk en nedgang i indkomst fra gennemsnitligt 25.000 til 16.600 i dagpenge. Og størstedelen af de medevirkende i undersøgelsen vurderer, at de ved dagpengeperiodens udløb til næste år vil gå til en indtægt på nul, fordi de ikke kan få kontanthjælp.

Hovedparten af de ledige metalarbejdere i undersøgelsen har søgt over 100 job, og 98 pct. har søgt arbejde uden for deres fag. De er alle faglærte, og hovedparten med flere års erfaring fra arbejdsmarkedet. Alligevel får de ikke job, og troen, på at det sker inden 1. juli 2012, er ikke overvældende. Ifølge undersøgelsen anser kun hver tredje af de arbejdsløse metalarbejdere det for sandsynligt, at de har fundet et job, inden dagpengene forsvinder.  

mou