Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Ledige leder længere efter job

Flere og flere af de ledige har været uden job i over tre måneder, viser analyse fra FTF
15. MAR 2012 8.29

Én gang om året melder beskæftigelsesministeren fire mål ud til de kommunale jobcentre. I 2011 var ét af de fire mål, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed på offentlig forsørgelse skulle begrænses mest muligt.

Men andelen af ledige, der har været uden arbejde og på offentlig forsørgelse i mere end tre måneder, er steget markant over hele landet de seneste tre år. Dermed har jobcentrene samlet set haft svært ved at opfylde ministerens mål, skriver FTF Analyse.

Flere langtidsledige
Siden kommunerne overtog den samlede beskæftigelsesindsats som en del af strukturreformen i 2007, er andelen af ledige med over tre måneders ledighed steget fra 51 til 62 procent ud af det samlede antal ledige.

Ser man alene på de ledige på dagpenge, er stigningen endnu mere markant - her er andelen steget fra 46 til 61 procent af den samlede ledighed i perioden. Det viser analysen fra hovedorganisationen FTF på baggrund af tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Ministermål
Beskæftigelsesministeren melder sine overordnede mål ud via de fire regionale beskæftigelsesregioner, som så laver konkrete aftaler med hvert enkelt jobcenter. Beskæftigelsesregionerne har både en rådgivnings-, overvågnings- og kontrolfunktion i forhold til jobcentrene.

Når ministeren stiller skarpt på ledighed over tre måneder skyldes det, at risikoen for langtidsledighed stiger markant efter tre måneders ledighed. De seneste tal viser også, at der er sket en stigning i den tunge langtidsledighed, hvor man har været ledig mere end 80 procent af tiden indenfor de seneste 12 måneder. De langtidslediges andel af alle ledige er vokset fra 23 til 32 pct. fra oktober 2008 til marts 2011 (det senest registrerede tidspunkt).

srl

 

Foto: http://www.flickr.com/photos/sonofgroucho/with/2932787548/