Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Læring uden grænser i Gentofte

En ny vision for Gentoftes skoler for de næste ti år skal give kommunen en markant rolle i udviklingen af fremtidens folkeskole
12. OKT 2011 13.46

GENTOFTE: Børn og unge skal kunne håndtere fremtidens udfordringer og de dybdegående forandringer ved bl.a. den øgede digitalisering og globalisering.

Derfor er der fokus på, at børn og unge lærer uden grænser - at de udnytter og udvikler deres ressourcer og potentialer maksimalt. Og at voksne indretter strukturer og organisation, så de til enhver tid fremmer børns læring. Det er essensen af en ny skolevision, Læring uden grænser, som netop er vedtaget af Gentofte Kommunes Børne- og Skoleudvalg.

- Den nye skolevision understreger alle voksnes pligt til at sørge for, at læringsmiljøerne fremmer alle børn og unges mulighed for at udnytte deres potentiale maksimalt. Vores ambition er større end den nationale målsætning om, at 95 procent af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. I Gentofte vil vi arbejde fokuseret på, at enhver ung gennemfører en ungdomsuddannelse og er parat til videreuddannelse eller job, siger Pia Nyring (K), formand for Børne- og Skoleudvalget i Gentofte Kommune.

Ambitiøse på børnenes vegne
Næstformand i Børne- og Skoleudvalget, Irene Lütken (S), tilføjer:

- Med den nye vision vil vi bruge, udnytte og udfolde børn, unge og de voksnes potentialer i endnu højere grad. Vi vil fokusere på faglighed, fællesskab og fremsyn i vores videre arbejde med at skabe den bedste skole for børn og unge. En skole som er spændende og lærerig og med konstant fokus på at udvikle nye muligheder for læring i gode fysiske rammer. Læring har ingen grænser i Gentofte.

Pia Nyring understreger, at alle veje til at opfylde visionens ambition er åbne:

- Nu skal skolebestyrelser, medarbejdere og ledere udfolde mulighederne i forhold til de opgaver, der venter. Vi glæder os til sammen med lederne at prioritere udfordringerne, så medarbejdere, forældre, børn og unge oplever tydelig ledelse og retning. Vi ser, at alle vores dygtige medarbejdere er parate til at løfte de spændende opgaver ind i det næste årti, siger udvalgsformanden.

- I Gentofte er vi alle ambitiøse på vore børn og unges vegne og ønsker at opnå de bedste resultater for dem. Vi ønsker samtidig, at Gentofte til stadighed er en attraktiv arbejdsplads for alle, der tiltrækker dygtige medarbejdere og ledere, siger Pia Nyring.

Et nyt tigerspring
Gentofte Kommune har med sin skolepolitik og 13 nyrenoverede og nytænkte skoler været med til at præge den nationale dagsorden for skoleudvikling gennem mange år. Gentofte ønsker med den nye skolevision at spille en markant rolle i arbejdet med at sætte kursen for folkeskolens udvikling nu og i fremtiden. Fremtidens udfordringer kan ikke løses med fortidens metoder og tænkning. Det er derfor nødvendigt, at der tænkes nyt, afprøves nye metoder, og hele tiden inddrages ny viden om læring og undervisning.

Kommunens nye skolevision skaber afsæt for endnu et tigerspring på skoleområdet. Gentofte Kommune vil innovere læringen, så den imødekommer fremtidens udfordringer. Sådan fastholdes og udvikles kvaliteten på skolerne. Visionen skal være det overordnede pejlemærke for læring og undervisning i kommunen fremover.

mou

Se den nye skolevision her