DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Lærere: Coronaundervisning var bedre end den normale
Den udendørs undervisning var godt for både trivsel og indlæring, vurderer et flertal af lærerne.
Foto: Bo Amstrup, Ritzau Scanpix

Lærere: Coronaundervisning var bedre end den normale

Kortere dage, mindre hold og udendørs undervisning gav bedre trivsel, svarer et flertal af lærerne i stor undersøgelse.

2.035 deltog før sommerferien i en undersøgelse fra Danmarks Lærerforening om trivslen og undervisningen under først nedlukningen og derefter genåbningen af folkeskolen.

Erfaringerne med de to forløb var vidt forskellige, viser undersøgelsen. 

Nedlukningen havde store konsekvenser for især de socialt udsatte elever, som var svære at ”holde fast i”, og hvoraf nogle slet ikke deltog i undervisningen.

Derimod er der ret stor begejstring for perioden, da børnene var tilbage på skolen, typisk til udendørs undervisning inddelt i mindre hold på 10-15 elever og til en kortere skoledag og med friere rammer for lærerne. 

- Jeg har oplevet, at eleverne har haft færre konflikter og mere overskud i coronaskolen. Det, tror jeg, skyldes flere ting, blandt andet de kortere skoledage, mindre klasser, faste legegrupper og færre lærerskift i løbet af skoledagen, uddyber en lærer.

Små hold og korte dage

De mindre hold har haft positiv betydning for både elevernes udbytte af undervisningen og for deres trivsel, mener langt den største del af lærerne.

Også de kortere skoledage vurderes af 87 pct. af lærerne at have haft positiv betydning på elevernes faglige udbytte, mens 5 pct. mener, betydningen var negativ. 91 pct. mener, at kortere skoledag gav eleverne bedre trivsel, mens 2 pct. vurderer, at de gav dårligere trivsel.

Den udendørs undervisning har haft positiv betydning for elevernes trivsel, mener 85 pct., mens en enkelt procent mener det modsatte. I forhold til det faglige udbytte mener en lidt større andel, nemlig 14 pct., at den udendørs undervisning var negativ, men 51 pct. vurderer, at udbyttet var bedre end normalt.

Især elever med faglige og sociale udfordringer har fået positivt udbytte af corona-undervisningen, vurderer lærerne. 

Den skole, vi drømmer om

I sammenfatningen af undersøgelsen skriver lærerforeningen:

"Friere rammer har været med til at komme nærmere den skole, lærerne drømte om. Skolen er lykkedes med noget af det, som i flere år har været vanskeligt. At undervise eleverne udenfor, at undervise på nye og kreative måder, at skabe varieret og spændende undervisning med færre elever til en lærer. Og at skabe rum og ro til den kreativitet og faglighed, som både lærere og elever har længtes efter, ved at forkorte skoledagens længde."

En lærer i undersøgelsen formulerer det sådan:

- Det her er jo alt det, man ønsker og drømmer om som lærer. Jeg behøver ikke at halse efter at opfylde samtlige fælles mål og årsplaner. Jeg kan sænke skuldrene, og vi behøver ikke skynde os, og det kan eleverne mærke. Den der mere legende tilgang, hvor vi lærer det, når vi har lyst til det, det synes de er fedt, fordi de får medbestemmelse.

Hele rapporten kan læses her.