Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Lad os få Diamond Lanes som i USA

DEBAT Vendbare vejbaner og særlige vejbaner til biler med flere passagerer vil være god gulerod til at få trængselen i trafikken ned
30. AUG 2011 9.00

Af Flemming Møller

S of SF lovede for nyligt, at hvis de kommer til magten efter næste valg, vil en betalingsring rundt om København blive en realitet. Forslaget er en dybt urimelig ekstra skat på bilisterne, som i forvejen betaler meget høje afgifter. Men det er langt fra det eneste problem ved dette asociale forslag. Der er nemlig slet ingen grund til at tro, at det vil modvirke de københavnske trængselsproblemer.

Tilhængerne af bompenge påstår, at systemet har virket andre steder i verden. De glemmer bare at fortælle, at man samtidig udbyggede den kollektive trafik, så bilisterne fik et reelt alternativ. Det har de ikke i København. Eksempelvis vil mange sjællændere først få et reelt alternativ til bilen, når den nye jernbaneforbindelse mellem Ringsted og København bliver færdig. Men det varer mange år.

Indtil da, må vi forholde os til de nuværende realiteter, hvor den samlede transportkapacitet omkring København er overbelastet. Derfor kan vi ikke uden videre putte flere mennesker i togene eller sætte pendler-busser ind på motorvejene, da de bare vil blive fanget i bilkøerne.

Ideen med at parkere bilen ved indfaldsvejene og tage toget ind til centrum er helt fin, men det kræver helt andre anlæg. Her skal bilisten allerede på motorvejen kunne se på særlige lystavler, om der er en ledig parkeringsplads ved stationen i umiddelbar nærhed af motorvejen. Og så skal parkering og togbillet betales via et brobiz-system.

Arbejdskammeraten med
Jeg er enig med S og SF i, at en af løsningerne består i at få flere til at køre i samme bil. Men det gør vi ikke ved at straffe folk for at bruge bilen på arbejde. Omkostningerne ved at køre i bil er i forvejen så belastet af afgifter, at en ekstra afgift ikke flytter ret meget. Det er bare mere af det samme.

Hvis man vil ændre folks pendlervaner, skal man meget hellere bruge transporttiden som 'gulerod'. Hvis man kan spare en halv time hver vej ved at tage en arbejdskammerat med, så tror jeg, at det vil kunne ændre på tingene. Derfor mener jeg, at vi skulle forsøge os med såkaldte 'Diamond Lanes', der er udbredt i USA.

Her laves særlige vejbaner, der kan benyttes af biler, der har flere passagerer. Det vil helt sikkert få flere til at køre i samme bil og samtidig give plads til pendler-busser fra områder uden jernbaneforbindelse. Om vejbanen også skal være åben for lastbiler og varevogne må afhænge af, hvor meget de bliver brugt.

Vendbare kørebaner
Et andet forslag er de såkaldte vendbare kørebaner. I disse særlige kørebaner er der mulighed for at vende kørselsretningen. Sporet kan således have retning ind mod København om morgenen og ud af København om eftermiddagen.

På den måde kan vi undgå trafikpropper og få en mere smidig trafik i myldretiden for de samme investeringer og samme arealer til vejanlæg. Man kan også overveje at etablere særlige myldretidsveje, der kun er bygget til personbiler. Sådanne vejbaner vil kunne laves langt billigere end veje til lastbiler og busser.

Disse forslag vil medføre en mere miljøvenlig og smidig trafik, men med respekt for dem, der bor i udkantområderne og ikke har reelle alternativer til bilen. S og SF's forslag om en betalingsring rundt om København er blot endnu et asocialt forsøg på at tage flere penge fra bilisterne i de fattige kommuner og give dem til passagerne i den kollektive trafik i København.


MF Flemming Møller  (V)