Kvaliteten af sosuuddannelser er hævet efter opdeling
DM i Skills i Messecentret i Herning. Sosu Ida Kaalund på arbejde.
Foto: Johan Gadegaard, Ritzau Scanpix

Evaluering:
Kvaliteten af sosuuddannelser er hævet efter opdeling

Siden sosuuddannelserne i 2017 blev delt op i -hjælper og -assistent er kvaliteten hævet og matcher bedre arbejdsmarkedets behov.
20. SEP 2021 13.11

En ny evaluering af sosuuddannelserne viser, at det faglige niveau er steget, og det matcher i højere grad arbejdsmarkedets behov. Det er konklusionen i en evaluering fra KL, Danske Regioner og Foa lavet af Rambøll.

I 2017 blev sosuuddannelserne revideret og delt op i -hjælper og -assistent. Her blev assistent-delen styrket bl.a. ift. farmakologi og medicinhåndtering, mens hjælperuddannelsen fik et stærkere fokus på rehabilitering. Og det har altså givet pote. Evalueringen viser, at uddannelserne nu matcher arbejdsmarkedets behov bedre.

Evalueringen er gennemført maj 2020-juni 2021, og resultatet stiller området bedre til fremtiden, mener en glad Jette Skive (DF), formand for KL’s Sundheds- og Ældreudvalg.

- Vi er lykkedes med at løfte det faglige niveau på uddannelserne. Dét er vitterligt nogle positive resultater! Vi ser ind i en meget nær fremtid med flere ældre med plejebehov og flere medarbejdere, der går på pension, og derfor får vi brug for dygtige, faglærte medarbejdere, som kan træde til og bidrage til den store opgave, vi står med i kommunerne for at sikre vores borgere den nødvendige pleje og omsorg. Det er vores uddannelser grundlæggende godt rustet til, siger Jette Skive.

Evalueringen viser dog også, at der er forbedringspotentiale. Fx skal der på demensområdet ses på kommunikation og inddragelse af pårørende. Det skyldes, at de faglige krav her kun vil stige fremover, lyder det af evalueringen. Desuden bør samarbejdet og sammenhængen mellem lærepladser og skoleundervisning styrkes.

Se hele evalueringen hos Sevu.

ibs