DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Kun tilkøb på mad og hjemmehjælp

Forsøget med tilkøbsydelser i de ni frikommuner kommer ikke til at omfatte genoptræning, siger Margrethe Vestager (R)
KORT NYT4. JUN 2012 13.21

Det bliver kun borgere, der får hjemmehjælp eller mad bragt ud, som fremover kan købe sig til ekstra ydelser i landets ni frikommuner. Forsøget kommer ikke til at omfatte genoptræning, fremgår det ifølge Danske Fysioterapeuter af et svar fra økonomi- og indenrigsminister Margethe Vestager (R) til Folketingets Kommunaludvalg.

Både Danske Fysioterapeuter og Danske Patienter i metroXpress havde advaret mod, at brugerbetaling for syge borgere kunne blive en konsekvens af lovforslaget om frikommuner. I svaret hedder det blandt andet: 'Forsøget omfatter altså ikke borgere, der er visiteret til fx genoptræning efter servicelovens § 86 eller sundhedslovens § 140.'

Samtidig understreger Vestager i svaret, at for at undgå pres på kerneydelserne, skal frikommunerne for at få godkendelse forklare, hvordan de vil undgå, at tilkøbsydelser erstatter det, som borgerne i forvejen har krav på.

ka