DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Kultur på tværs er en god forretning

Kultur på tværs er en god forretning

En opgørelse over afsatte kulturmidler viser, at samarbejde i Kulturregion Vadehavet giver mere end dobbelt så mange kulturkroner igen
15. FEB 2012 19.47

Siden 2007 har de fire vadehavskommuner Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde samarbejdet om kunst- og kulturlivet i vadehavsområdet, og i fællesskab har kommunerne defineret og nedfældet mål og visioner i 'Kulturaftale Vadehavet'.

Samarbejdet har i mere end én forstand tilført området en merværdi. Det var på dagsordenen, da kulturudvalgsmedlemmer fra de fire kommuner for nylig satte hinanden stævne på Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole i Esbjerg. Mødet gav anledning til at drøfte status, men blev også brugt til i fællesskab at sætte ord på fremtidige målsætninger og ambitioner.

Samarbejdet på tværs skaber merværdi, og blandt andet afsatte midler giver mere end det dobbelt igen:

- Tallene taler deres tydelige sprog, og vi kan se, at kommunernes afsatte kulturmidler opnår en bedre udnyttelse. Den nuværende kulturaftale blev underskrevet i august sidste år, og allerede nu viser udregninger, at hver indskudt 'kommunekrone' har genereret kultur for kr. 2,65. En fornem forrentning, som kun vil blive større i løbet af aftaleperioden, som strækker sig til 2014, siger Lisbet Rosendahl, formand for Kulturregion Vadehavet.

Helt centralt er det, at samarbejdet på tværs udløser vigtige midler fra Kulturministeriet, som kun tilgår vadehavskommunerne på grund af kulturaftalen.

En nyproduceret film om Kulturregion Vadehavet sætter fokus på og giver taletid til den væsentligste ressource i det kulturelle samarbejde - kulturaktørerne selv. I filmen, som kan ses på kulturaftalens hjemmeside www.kulturaftalevadehavet.dk, tegner sig et tydeligt billede af, at eksisterende ressourcer styrkes, og netværksdannelse og nye muligheder fremmes på tværs af kunstgenrer, kommune- og faggrænser.

Det kulturelle samarbejde har genereret mere kultur og flere muligheder for de udøvende kunstnere og kulturaktører i vadehavsområdet.

- Kulturaftalen har indtil videre ydet støtte til 20 projekter, hvoraf de 17 foregår i alle fire kommuner. De resterende tre er pilotprojekter, hvor der efterfølgende udarbejdes designmanualer, som de øvrige kommuner kan anvende til lignende projekter, siger Lisbet Rosendahl.

mou

Billedet: Tirpitz-stillingen, Blåvand.
Foto: Esbjerg Kommune