Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job
Rådmand Kristian Würtz (S) er klar med en række nye initiativer på socialområdet i Aarhus og håber på økonomisk opbakning i byrådet.
Foto: Aarhus Kommune

Kritik af bosted giver nye retningslinjer på hele området

Aarhus laver nye retningslinjer for hele socialområdet oven på tilsynskritik af bosted.
10. AUG 2020 14.10

AARHUS: Det er ikke kun ældreområdet, der har været i vælten i Aarhus. I juli udtrykte Socialtilsyn Midt også kritik af et bosted for udviklingshæmmede. Derfor er kommunen klar med en række tiltag, som kommer til at gælde. Det oplyser kommunen.

Tiltagene indgår i et svar til Socialtilsynet og indebærer blandt andet en ny tilsynsstruktur for centrene, som skal gøre det lettere at kvalitetssikre de enkelte bosteder. Derudover er der også lagt op til initiativer, der skal sikre bedre faglighed og dokumentation i arbejdet med borgerne og deres pårørende.

Social- og beskæftigelsesrådmand Kristian Würtz (S) erkender, at der er brug for forbedringer på området, så der kan ændres ved den måde, som kommunen sikrer kvaliteten af bostederne på. 

- Jeg tror, at udfordringerne skal ses i lyset af den store udvikling, som hele området har været underlagt de seneste år, og som har gjort det vanskeligt at komme på plads med gode rutiner og løsninger for alle beboere. Derfor mener jeg, at der er behov for en bred og tværgående gentænkning af, hvordan vi kvalitetssikrer tilbuddene til voksne med handicap i Aarhus Kommune, og initiativerne her er det første skridt i den retning, siger Kristian Würtz.

Kommunen skal genvinde tilliden

Ifølge planen skal den nye struktur dele centrene op i mindre enheder, hvor tilsynet følger dem tættere enkeltvist. Det skal forbedre mulighederne for målrettet handling og opfølning på tilsyn.

- Centrene står med en stor opgave foran sig, der ikke blot handler om at rette op på de fejl, der er blevet begået indtil nu. Vi skal også genvinde tilliden fra både tilsynet og fra de pårørende, som i dag ikke føler sig trygge ved, at vi kan undgå fejl. Men tillid opnår man som bekendt ikke med et snuptag, og derfor har vores plan også fokus på at sikre, at vi kan forbedre kvaliteten på vores tilbud både nu og på den lange bane, siger Kristian Würtz.

Han understreger også, at de nye tiltag ikke er gratis, og at han derfor håber på byrådets opbakning til at få området styrket økonomisk. 

Samtidig skal der etableres en intern kvalitetsenhed, der fungerer på tværs af hele området for Voksne, Job og Handicap. Den skal også udføre interne kvalitetstilsyn på botilbuddene og kunne rådgive og vejlede om gode løsninger og sikre læring på tværs af de forskellige tilbud på problemområder som magtanvendelser og dokumentation.

Tiltagene kommer til at fordele sig på fem indsatsområder:

Omlægning til en ny tilsynsstruktur.

Gentænkning og repetition af kompetenceudvikling.

Etablering af en tværgående kvalitetsenhed.

Ny model for systematisk forbedringsarbejde.

Styrket pårørendesamarbejde.

Kilde: Aarhus Kommune

ibs