DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Kommuner skal nu bruge rottespærrer ved skoler og institutioner

Kommuner skal nu bruge rottespærrer ved skoler og institutioner

Ti års arbejde for kloakrottefri bygninger munder ud i ny bekendtgørelse
3. JUL 2012 8.27

Alle anmeldelser om rotter skal fremover føre til et tilsynsbesøg inden otte dage, og når det gælder boliger og fødevarevirksomheder med det samme.

Det er bare et af elementerne i den nye rottebekendtgørelse, der træder i kraft her i juli. Miljøkonsulent og miljøentreprenør Torben Sønnichsen, der sammen med ERFA-gruppen har gjort sin indflydelse gældende for et skifte i rottebekæmpelsen, glæder sig:

- Det er lykkedes at få kompensation for udgifter til rottespærrer indregnet i vandprisen med sidste lovændring af vandprismyndighedens accept af udgifter til nedbringelse af driftsudgifter.

ERFA-gruppen satser på, at en fokuseret indsats med kloakrottefri bygninger gradvist vil betyde færre fourageringsområder for rotter, så bestanden vil gå nedad og et lavere giftforbrug.

Pligt til handlingsplaner
Ved anmeldelse af rotter skal kommunen senest otte dage efter anmeldelse komme på tilsynsbesøg. I beboelser og på fødevarevirksomheder med det samme.

Kommunen skal udarbejde en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter, offentliggøre den på sin hjemmeside og revidere den hvert tredje år.

Kommunen skal, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt, opsætte rottespærrer på skoler, plejehjem og daginstitutioner. Også ved byggemodning af kommunale skoler, plejehjem, daginstitutioner og parcelhusområder.

Kommunen kan desuden, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt, når den har opnået tilladelse fra grundejeren, opsætte rottespærrer på hospitaler og ved byggemodning af hospitaler.