Kommuner opkræver gebyrer for fejlsortering af affald

KORT NYT20. JUL 2021 12.21

TEMA: Ny affaldsplan

Udrulningen af de nye regler for sortering af affald i ni forskellige typer har ikke kun voldet problemer for kommunerne. Flere steder har også borgere oplevet problemer og har ikke fået sorteret affaldet korrekt. Men det kan blive en dyr affære, hvis det ikke kommer styr på det, for ifølge affaldsaktørbekendtgørelsen kan det føre til bøde eller gebyrer, hvis de givne anvisninger ikke følges.

Det kneb har flere kommuner allerede taget i brug, viser en rundspørge foretaget blandt 34 kommuner af TV2 Lorry. 20 kommuner er vendt tilbage og heraf svarer kun fire kommuner, at de ikke gør brug af gebyrer eller bøder. De resterende 16 kommuner svarer, at de godt kan pålægge gebyrer, men kun tre af dem har endnu gjort det. En af de kommuner er Frederiksberg, der opkræver et fejlsorteringsgebyr hos borgere og virksomheder, hvis affaldet gentagne gange ikke er sorteret korrekt efter at have fået varslinger.

På Frederiksberg starter gebyret på 500 kr., men det kan senere stige til 2.000 kr., hvis fejlsorteringen fortsætter. Kommunen opkrævede gebyret tre gange i 2019, én gang i 2020, og i 2021 er der ikke blevet pålagt nogen fejlsorteringsgebyrer. Når de nye nationale regler for affaldssortering er fuldt udrullet, vil kommunen genoverveje brugen af gebyr for ikke at sortere affaldets korrekt.

mh