Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Kommunen må kunne bevise at et brev når frem

Ikke mindst, når det handler om at inddrage forsørgelsesgrundlaget for en borger, vurderer Ombudsmanden
7. FEB 2012 9.44

En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde, fordi hun ikke mødte op til et informationsmøde. Kvinden oplyste at hun ikke havde modtaget en mødeindkaldelse.Sådan lyder udgangspunktet for en udtalelse fra Ombudsmanden.

Kommunen og beskæftigelsesankenævnet lagde til grund, at mødeindkaldelsen var kommet frem til kvinden. Myndighederne henviste til, at brevet ikke var kommet retur til kommunen, og at der ikke var oplysninger fra Post Danmark om uregelmæssigheder i postudbringningen.

Ombudsmanden udtaler nu bl.a., at det er myndigheden, der har bevisbyrden for, at et brev er kommet frem.

At stoppe udbetalingen af sygedagpenge og dermed inddrage forsørgelsesgrundlaget for en borger er en usædvanligt indgribende afgørelse. Ombudsmanden vurderer, at dette forhold kunne spille ind ved domstolenes vurdering af den bevissikkerhed, der skal foreligge for, at et brev er afsendt og kommet frem.

Der var sket fejl og unøjagtigheder i forbindelse med afsendelsen af kommunens (jobcentrets) post, både i forbindelse med denne konkrete sag og tilsyneladende også i forbindelse med andre sager. Ombudsmanden mener derfor, at der var 'en ikke ubetydelig usikkerhed omkring kommunens (jobcentrets) brevafsendelse, der svækkede formodningen om at mødeindkaldelsen blev korrekt afsendt og kom frem'.

Af den grund mener ombudsmanden, at det var betænkeligt at lægge til grund at mødeindkaldelsen var korrekt afsendt.

Beskæftigelsesankenævnet genoptog på baggrund af ombudsmandens udtalelse sagen, og fastholdt iøvrigt sin afgørelse. Ombudsmanden har henstillet til Civilstyrelsen, at borgeren får fri proces.


ka