Kommune må ikke nøjes med et halvt pligtlån til boligindskud

En borger havde søgt om et pligtlån hos kommunen til beboerindskud, men kommunen ville kun give et delvist lån. Kommunen skal dog enten afvise ansøgningen eller give et fuldt pligtlån, vurderer Ankestyrelsen i sagen.
2. JAN 2020 14.03

Ankestyrelsen har i en ny principafgørelse omgjort en kommunes beslutning om at kun yde et delvist pligtlån til en borger i forbindelse med indflytning, hvor borgeren havde brug for at låne til et beboerindskudslån.

Kommunen ville dog kun yde et delvist lån, da man vurderede, at borgeren selv ville være i stand til at betale den resterende del af indskuddet. Det går dog ikke, da ifølge boligstøttelovens bestemmelser om pligtlån ikke er mulighed for at yde beboerindskudslånet delvist. 

Borgere kan ansøge om lån til beboerindskud, som kommunen er forpligtet til at give, hvis borgeren opfylder en række krav - derfor kaldet et pligtlån. Kommunen kan dog afvise at give pligtlånet, hvis den vurderer, at ansøgeren efter sine økonomiske og personlige forhold ikke har behov for lånet. Det kan eksempelvis være, hvis borgeren i forvejen har pengene til eksempelvis et indskud, eller hvis borgeren ikke har afviklet gæld fra et tidligere lån. 

Selve sagen drejer sig kun om et mindre beløb. Boligindskuddet lød på 18.750 kr., mens kommunen havde valgt at give et delvist lån på 13.750 kr., da borgeren selv havde stående 10.342,50 kr. ifølge et bankudskrift.

I særlige tilfælde må kommunen beslutte kun at yde lånet delvist, fx hvor et beboerindskud er stort, og ansøgeren har midler 'af et ikke ubetydeligt omfang' i forhold til indskuddet, hvilket kommunen havde henvist til.

Ankestyrelse siger dog, at denne vejledning ikke er 'en juridisk bindende regulering', og 'ikke i sig selv fastsætter retstilstanden på området'. Styrelsen mener, at kommunen ikke skal inddrage 'det rådighedsbeløb, som anvendes ved vurderinger om hjælp efter aktivlovens regler om enkeltydelser og pensionslovens regler om personlige tillæg.'

Kommunen skal derfor give hele pligtlånet på 18.750 kr. og må ikke nøjes med et delvist lån. 

 

Se Ankestyrelsens principafgørelse.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt