Kommunalt it-system fratager automatisk borgere kontanthjælp

KORT NYT25. MAJ 2022 9.21

DRAGØR / RANDERS: Sagsbehandlingssystemerne i samtlige af landets kommuner er sat op til helt automatisk at tage kontanthjælp fra borgere, til trods for at de har en så begrænset arbejdsevne, at kommunerne slet ikke må fratage dem deres hjælp, skriver DR Nyheder. Det sker på baggrund af en konkret sag i Dragør Kommune, hvor en borger fik gentagne beskeder om nedsættelsen, og omtale af problemerne allerede i januar.

Opsætningen af it-systemet bekræftes af afdelingsleder i Jobcenter Randers, Per Damgaard Petersen. Randers Kommune har undersøgt, hvorfor en række borgere har fået sænket deres kontanthjælp i henhold til den såkaldte 225-timers-regel til trods for, at kommunens sagsbehandlere har indberettet til it-systemerne, at borgerne har en så begrænset arbejdsevne, at de skal undtages. Her spiller det en rolle, at systemerne automatisk skrider til handling på den dato, som sagsbehandlerne oprindeligt har indtastet, har Randers Kommune konstateret.

- Den største fejlkilde er, at vi ikke har fået forlænget den her indberetning. Hvis ikke vi griber ind, så vil systemet per automatik udskrive forkerte partshøringsbreve til borgeren, og der vil per automatik også blive reduceret forkert i borgerens ydelser, siger afdelingsleder Per Damgaard Petersen til DR.

cwa