Kolding på vej igen med at kontrollere ulovlige badebroer

KORT NYT8. MAR 2020 13.03

KOLDING: Efter gentagne opfordringer ser det nu ud til at lykkes for S at få genoptaget Kolding Kommunes systematiske kontrol af lovligheden af de mange private både- og badebroer langs fjordens kyster, skriver JydskeVestkysten. Prisen er cirka 400.000 kr. årligt i to år, hvis opgaven til efteråret kommer med på 2021-budgettet.

Den systematiske gennemgang af både- og badebroerne blev sat i værk i 2010, men efter at have afdækket forholdene i en del af fjorden, blev kontrollen stoppet i 2013 på initiativ af De Konservative. Kommunen havde forinden fundet 22 ulovlige broer. 

Forvaltningen har siden afgjort, at fem ulovlige broer skal rettes til, så de bliver smallere eller kortere, hvilket alle de berørte broejere har klaget over enten til kommunen eller Kystdirektoratet. Såfremt politikerne til efteråret beslutter at genoptage kontrollen, skal cirka 70 broer kigges efter i sømmene.

ka

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev