Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Københavnsk SSP-arbejde bærer frugt

Kriminaliteten blandt unge københavnere under 18 år har været støt faldende de seneste år, og SSP forventer, at kriminalitetskurven forsat vil falde

KØBENHAVN: Det forebyggende arbejde blandt kriminalitetstruede unge i urolige områder i København bærer frugt. Kriminaliteten blandt unge københavnere under 18 år har været støt faldende de seneste år, og SSP forventer, at kriminalitetskurven forsat vil falde.

En række kvarterer og boligområder på Indre og ydre Nørrebro, i Valby, Brønshøj,Husum, Vanløse og på Bispebjerg og Amager har dog i perioden været belastet af episoder, hvor grupper af unge har skabt utryghed for beboerne med fx hensynsløs knallertkørsel, hærværk, ildspåsættelse og chikane af både professionelle og beboere.

En konsekvent indsats fra kommunens gadeplansmedarbejdere, kombineret med målrettet patruljering fra politiet har i det fleste tilfælde været med til at dæmme op for konflikterne med det resultat, at der ved udgangen af juni ikke rapporteres om større konflikter omkring unge under 18 år.

SSP og gadeplansmedarbejdere fra Socialforvaltningen og Børne- og ungdomsforvaltningen arbejder kontinuerligt med at forebygge kriminaliteten blandt de markante grupper af unge i de mere udsatte bydele og der er fortsat relativt rolig i hele byen.

- Det billede, der tegnede sig ved udgangen af andet kvartal i år, er stadig aktuelt. Der er ikke store konflikter, der ulmer under overfladen, udtaler sekretariatschef i SSP København Michael Melby.

ka