København melder hus forbi: Her understreger vi frivilligheden
Alle udbygningsaftaler godkendes politisk i København.
Foto: Lars Laursen, Biofoto, Ritzau Scanpix

Ulovlige udbygningsaftaler:
København melder hus forbi: Her understreger vi frivilligheden

I København understreger forvaltningen altid, at udbygningsaftaler skal være frivillige og alene kan indgås på opfordring fra grundejeren.
12. JAN 2022 15.15

KØBENHAVN: I Aalborg var der udbredt praksis med ulovlige udbygningsaftaler mellem bygherrer og den tekniske forvaltning. I Aarhus går man nu sin praksis efter i sømmene, mens man i Odense slet ikke bruger den slags aftaler, og i Esbjerg dog gør det - men indenfor lovens rammer. Det sidste viser sig nu også at være tilfældet i København.

I Aalborg kunne advokatfirmaet Horten i begyndelsen af december konstatere, at byggefirmaer blev presset af kommunen til at betale for offentlig infrastruktur og til gengæld fik lokalplanmæssige fordele.

Lovteksten lægger udtrykkeligt vægt på, at der skal være tale om frivillighed, så Aalborgs praksis, hvor initiativet i stedet kom fra kommunen, var ikke i orden og betød hjemsendelse af stadsarkitekten samt direktøren i by- og landskabsforvaltningen. 

Senest har kommunen her valgt at sætte Horten til at undersøge yderligere 30 byggesager udover de første 27 sager, der førte til de ledelsesmæssige konsekvenser - ligesom en ekstra personalejuridisk undersøgelse er gået i gang.

Alle aftaler godkendes politisk

I Københavns Kommune er undersøgelsen fra Aalborg blevet studeret i økonomiforvaltningen, og herfra oplyses, at "Når det er relevant, orienterer vi i København grundejere om planlovens mulighed for at indgå frivillige udbygningsaftaler i tilknytning til ny lokalplanlægning. Vi understreger altid, at der er tale om frivillige aftaler, som alene kan indgås på opfordring fra grundejeren. Vi er således altid meget opmærksomme på kravet om frivillighed. Alle udbygningsaftaler godkendes politisk."

København kan således ikke genkende det billede, som bliver tegnet i undersøgelsen af Aalborg Kommunes brug af udbygningsaftaler.

Af Hortens undersøgelse fremgik det, at det i 2012 i Aalborg var på tale at analysere andre store kommuners brug af udbygningsaftaler, men det fremgår ikke, om det blev til mere. Og heller ikke i København er der kendskab til nogen tværgående analyse af den slags.

Formanden for faggruppen Planlægning i KTC - de kommunaltekniske chefer - Lotte Højgaard, har overfor DK Nyt oplyst, at hun finder sagen meget relevant at tage op på det næste faggruppemøde for at drøfte god forvaltningspraksis og spændvidden for, i hvilken udstrækning kommunen kan indgå aftaler med bygherre.